PL EN


2017 | 5 | 195-209
Article title

Pracoholizm a posługa księży

Content
Title variants
EN
Workaholism and the ministry of priests
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pracoholizm należy do nowych uzależnień. Dotyka on szczególnie osób, które pracują w tzw. wolnych zawodach. Do tej grupy należą także księża. W artykule tym przedstawiono ważniejsze przyczyny i istotniejsze skutki uzależnienia od pracy wśród duchowieństwa. Zaproponowano również sposoby pomocy poprzez wybrane szkoły psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem terapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim.
EN
Workaholism has become a new addiction. It particularly affects independent professionals, including priests. This article introduces main reasons for the priests’ workaholism as well as its consequences. It also presents ways of helping priests overcome the problem according to different schools of psychotherapy. Particular emphasis was put on integrative psychotherapy in Christian approach.
Year
Volume
5
Pages
195-209
Physical description
Contributors
 • Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Połczynie-Zdroju - proboszcz, zwj3@op.pl
References
 • Burke, R.J., S. Matthiesen. „Short communication: Workaholism among Norwegian journalists: antecedents and concequences”. Stress and Health 20 (2004): 301–308.
 • Chamberlin C.M., Zhang N. „Workaholism, health and self-acceptance”. Journal of Counseling and Development 87 (2009): 159–169.
 • Golińska, Lucyna. Pracoholizm – uzależnienie czy pasja. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2008.
 • Golińska, Lucyna. Pracoholizm inaczej. Poznań, 2014.
 • Guerreschi, Cesare. Nowe uzależnienia. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2005.
 • Harrendorf, G., K. Seekamp, K. Prentzel. W szkole łaski i miłosierdzia. Płock, 2011.
 • Killinger, Barbara. Pracoholicy. Szkoła przetrwania. Poznań, 2007.
 • Knopp, Michalina. „Pracoholizm – zaleta czy niebezpieczne uzależnienie?”. Dostęp 11.07.2017. http://www.wiecjestem.us.edu.pl/pracoholizm-zaleta-czy-niebezpieczne-uzaleznienie.
 • Kozak, Stanisław. Patologie w środowisku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2009.
 • Lentini, Girlando. Przypatrzmy się bracia powołaniu waszemu. Warszawa, 2013.
 • May, Gerald G. Uzależnienie i łaska. Poznań, 1988.
 • McQuaid, J.R., P.E. Carmona. Spokój umysłu. Terapia poznawczo-behawioralna i uważności w walce z depresją. Gdańsk: Wydawnictwo Abwero, 2008.
 • Mierzejewski, Krzysztof. „Pracoholizm jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa”. Ius Matrimoniale 16 (2011): 27–57.
 • Ostaszewska, Anna. Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim. Gdańsk, 2015.
 • Popiel, A., E. Pragłowska. Psychoterapia poznawczo-behawioralna teoria i praktyka. Warszawa: Paradygmat, 2008.
 • Robinson. B.E. Chained to the desk. A guidebook for workaholics, their partners and children, and the clinicians who treat them. New York: University Press, 2001.
 • Robinson, B.E. „Concurrent validity of the Work Addiction Risk Test as a measure of workaholism”. Psychological Reports 79 (1996): 1313–1314.
 • Robinson, B.E., B. Phillips. „Measuring workaholism: Content validity of the work addiction risk test”. Psychological Reports 77 (1995): 657–658.
 • Robinson, Bryan E., Lisa Kelly. „Adult children of workaholics: Self-concept, anxiety, depression, and locus of control”. American Journal of Family Therapy 3, 26 (1998): 223–238.
 • Schulz, Duane P., Sydney Ellen Schulz. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, 449–450. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 • Sęk, Ewelina. „Pracoholizm”. Biblioteka Fides et Ratio. Dostęp 11.07.2017. http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/presentations0/pracoholizm.pdf.
 • Świerczewski, J., R. Kaszubowski. „Uzależnienia od czynności i ich społeczne implikacje”. W: Nowe oblicza uzależnień, red. E. Łuczak. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Wojdyło, Kamila. „Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) – adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych”. Nowiny Psychologiczne 4 (2005): 71–84.
 • Wojdyło, Kamila. „Pracoholizm – istota konstruktu i trafność nomenklatury jako aktualne problemy w badaniach nad zjawiskiem. Komentarz do Staszczyk i Tokarz”. Roczniki Psychologiczne 4 (2015); 541–546.
 • Wojdyło, Kamila. „Pracoholizm – poznawczo-behawioralny model psychoterapii”. Nauka 4, (2013): 123–134.
 • Wojdyło, Kamila. „Psychoterapia uzależnienia od pracy”. W: Kamila Wojdyło, Uzależnienie od pracy. Teoria, diagnoza, psychoterapia, 121–174. Lublin: Stowarzyszenie Natanaelum, 2016.
 • Woronowicz, Bohdan Tadeusz. „Uzależnienia behawioralne, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od komputera i sieci, od pracy oraz od zakupów. Diagnozowanie i leczenie”. W: Wolni od uzależnień behawioralnych, Raport pokonferencyjny. Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb4c1fdc-dc76-4278-a08a-4335de8a62af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.