Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 287-299

Article title

Słownictwo kulinarne jako element językowej kreacji świata w powieści Krewni Józefa Korzeniowskiego

Content

Title variants

EN
Cookery vocabulary as the element of linguistic creation of the world in the novel „Relatives” by Józef Korzeniowski

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The goal of the article was an attempt to illustrate vocabulary register connected to cooking or food as the elements of linguistic creation of the world in the novel by Józef Korzeniowski. The scrutiny of the text allows to notice that one of the most important components of linguistic creation of noblemen and their pastimes is the vocabulary related to food and eating habits. It adds an extra dose of realism, creates the illusion of reality and reflects the habits of both: the poor and the rich people of villages and towns exposing their hospitality. The analysed material includes the terms for food items, ingredients, and products as well as the names of dishes or beverages.

Year

Issue

Pages

287-299

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Bachórz J., Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studia o powieści Józefa Korzeniowskiego, Warszawa 1979.
 • M. Brzezina, Polszczyzna Żydów, Warszawa-Kraków 1986.
 • Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009.
 • Baraniewski W., Kuchnia i stół w polskim dworze, Warszawa 2004.
 • Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba Warszawa 2005.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1-4, Warszawa 2008.
 • Halbański M.E., Leksykon sztuki kulinarnej, Warszawa 1983.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1-8, Warszawa, 1900-1927.
 • Kawyn S., Józef Korzeniowski. Studia i szkice, Łódź 1978.
 • Korzeniowski J., Krewni, Wrocław 1955.
 • Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich XIX wieku, Poznań 2008.
 • Historia kultury materialnej polski w zarysie, t. V: Od 1795 do 1870 roku, red. E. Kowecka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975.
 • Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska, Warszawa 1959.
 • Łozińscy M. i J., Historia polskiego smaku. Kuchnia, stół, obyczaje, Warszawa 2013.
 • Rachwał M., O przyczynach zmian systemu adresatywnego języka polskiego w XIX wieku, „Język a Kultura”, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992, s. 41-49.
 • Skorupska-Raczyńska E., Kreacja ojca w powieściach nadniemieńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013.
 • Słownik języka polskiego, wydany przez M. Orgelbranda, t. 1-2, Wilno1861.
 • Toussaint-Samat M., Historia naturalna i moralna jedzenia, Warszawa 2002.
 • Umińska-Tytoń E., Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Łódź 2011.
 • Walczak B., Powieść XIX i XX wieku – obraz języka doby nowopolskiej, „Polonistyka” 1989, t. 9, s. 664-673.
 • Witaszek-Samborska M., Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2005.
 • Witkowska A., Literatura romantyzmu, Warszawa 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fb4da5cc-c10f-460e-8b9b-e543bdce8efc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.