Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 301-310

Article title

Czynniki wpływające na jakość informacji o kosztach – wnioski z badań empirycznych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem pracy jest analiza czynników kształtujących jakość informacji kosztowej. Przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących 266 ankiet przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw. Zgromadzony materiał poddano wnioskowaniu statystycznemu. Odnotowano liczne przykłady zależności pomiędzy informacją wejściową a uzyskiwaną informacją o kosztach. Przy czym wykazano, że zależność ta nie jest liniowa i istnieje pewne optimum w zakresie szczegółowości ewidencji, które pozwala osiągać zaawansowaną informację o kosztach. Podobnie wykazano, że stosowanie systemów informatycznych pozwala uzyskać szerszą informację kosztową. Jednak wyniki nie pozwalają odrzucić stwierdzenia, że z punktu widzenia jakości uzyskiwanej informacji kosztowej nie jest istotne, czy przedsiębiorstwo będzie sięgało po autorskie rozwiązania bazujące na arkuszu kalkulacyjnym, czy profesjonalne rozwiązania zaszyte w systemach ERP czy systemach dedykowanych do zarządzania kosztami.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fb58f983-4ea0-4db5-be33-e13da5b01adf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.