PL EN


2017 | 8 "Jak czytać (pop)literaturę?" | 67-80
Article title

(Re)konstruowanie rzeczywistości w polskiej literaturze popularnej początków XXI wieku (na wybranych przykładach)

Content
Title variants
EN
(Re)construction of Reality in Polish Popular Literature of the Beginnings of the 21st Century (on Certain Examples)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Popular culture, now being a medium of social dialogue, has stopped being perceived as a register of “lower” existential experiences, and its creations became the testament not of a cultural degradation, but of creativity of its authors, who seek fiction clichés which offer a new look at the deeply rooted social phenomena. Thus, if it is done with inertia and awkwardness typical for the subject, its potential of “explaining the world” should not be underestimated.
Contributors
References
 • [Anonimowy szkic]. 2009. „Przepisy kulinarne z powieści Małgorzaty Kalicińskiej”. GazetaLubuska.pl. Online:
 • http://www.gazetalubuska.pl/styl-zycia/kuchnia/art/7798385,przepisy-kulinarne-z-powiesci-malgorzaty-kalicinskiej,id,t.html. Data dostępu 10.01.2017.
 • Araszkiewicz Agata. 2002. Medialne imperium kopciuszka, 335-338. W: Graczyk Ewa, Graban-Pomirska Monika, red. Siostry i ich Kopciuszek. Gdynia: Uraeus.
 • Bachtin Michał. 1970. Problemy poetyki Dostojewskiego. Modzelewska Natalia, tłum. Warszawa: PWN.
 • Bałdys Patrycja. 2015. „Memy, mashupy, viral videos – opisywanie rzeczywistości społecznej w czasach kultury digitalnej”. Media i Społeczeństwo 5: 103-117.
 • Będkowski Leszek. 2000. Ponure raje Janusza A. Zajdla. Gdański Klub Fantastyki.
 • Cat-Mackiewicz Stanisław. 1957. Dostojewski. Warszawa: PAX.
 • Cybal-Michalska Agnieszka, Wierzba Paulina, red. 2012. Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Kraków: Impuls.
 • Drozdowicz Jarema, Maciej Bernasiewicz, red. 2010. Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Kraków: Impuls.
 • Drzewiecki Piotr. 2008. „Bezcielesność cyberprzestrzeni a sakramentalny wymiar Kościoła”. Biuletyn Edukacji Medialnej 1: 98-115.
 • Dziadzia Bogusław. 2012. „Dylematy tzw. kultury uczestnictwa”. Media i Społeczeństwo 2: 101-113.
 • Dziadzia Bogusław. 2014. Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne i przemiany prowincji. Gdańsk: Katedra.
 • Forajter Wacław. 2007. „Zły” Leopolda Tyrmanda jako literatura środka. Tekst i kontekst. Kraków: Universitas.
 • Glogaza Joanna. 2016. Slow life. Zwolnij i zacznij żyć. Kraków: Znak.
 • Heim Michael. 1994. Metaphysics of Virtual Reality. Oxford University Press
 • Kalicińska Małgorzata. [brak daty wydania]. Portfolio. Online: http://www.kalicinska.pl/file/portfolio_128160721252213200.pdf. Data dostępu 9.01.2017.
 • Kalicińska Małgorzata. 2008. Dom nad rozlewiskiem. Warszawa: Świat Książki.
 • Klementowski Robert. 2003. Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kocurek Edyta. 2011. „My w technologii – technologia w nas”. Zeszyty Komunikacji Kulturowej 2: 48-57.
 • Krajewski Marek. 2005. Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Krajski Stanisław. 1999. Narodziny Metanoi. Warszawa: Agencja SGK.
 • Lemann Natalia. 2008. Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Leś Mariusz Maciej. 2008. Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Longhurst Derek, ed. 2012. Gender, Genre and Narrative Pleasure. London-New York: Unvin Hyman.
 • Marcela Mikołaj. 2015. Monstruarium nowoczesne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Meik Wiking. 2016. Hygge. Klucz do szczęścia. Frątczak-Nowotny Elżbieta, tłum. Warszawa: Czarna Owca.
 • Nieroba Elżbieta. 2011. Wprowadzenie. Przeszłość w zwierciadle kultury popularnej, 5-11. W: Nieroba Elżbieta, red. Targowisko przeszłości. Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym. Warszawa: BelStudio.
 • Pomieciński Adam. 2011. „Cyberpunk: pomiędzy technologią a kontrkulturą”. Świat Tekstów 9: 205-213.
 • Roszczynialska Magdalena. 2012. „Dialog z tradycją w piosenkach zespołu Lao Che”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 115 (7): 65-76.
 • Sidey Myoo [właśc. Michał Ostrowicki]. 2013. Ontoelektronika. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Skwarczyńska Stefania. 1973. Językowa teoria asocjacji w zastosowaniu do badań literackich, 110-138. W: Miodońska-Brooks Ewa, Kulawik Adam, Tatar Marian, red. Stylistyka polska. Warszawa: PWN.
 • Sławiński Janusz. 1990. Literatura a wyobcowanie. Słowo na wstępie, 9-16. W: Święch Jerzy, red. Literatura a wyobcowanie. Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 • Søderberg Marie Tourel. 2016. Hygge. Duńska sztuka szczęścia. Siara Olga, tłum. Kraków: Insignis.
 • Trzynadlowski Jan. 1987. Problemy genologiczne powieści historycznej, 5-27. W: Konieczny Jerzy, red. Problemy polskiej powieści historycznej po 1939 roku. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Urry John. 2009. Socjologia mobilności. Stawiński Janusz, tłum. Warszawa: PWN.
 • Wiatr Jerzy, Paczkowski Andrzej, Machcewicz Piotr, Dudek Antoni, Dmitrów Edmund, Friszke Andrzej. 2002. „Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III Rzeczpospolita”. Pamięć i Sprawiedliwość 1: 29-53.
 • Żabski Tadeusz. 1997. Literatura popularna. W: Słownik literatury popularnej, 211-213. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb6d754e-d8ec-4a00-99c4-27a5f9a78757
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.