PL EN


2011 | 6 | 194-205
Article title

Wartościowanie postaw kapłanów w wybranych tekstach historyczno-literackich z Krajny

Content
Title variants
EN
Valuation of priests’ attitudes in selected historical and literary texts from the Krajna District
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For ages the figure of a priest has been playing a considerable role in the Polish society. The Holy Bible presents a universal model of an exemplary priest. Depending on a given historical moment and geographical situation this model is being enriched with an additional but dominating aspect. Despite being generally characterized by time and space limitation, it is from the angle of this very model that the priest’s profile is being assessed. The main measure for valuing a priest in the Krajna District during the Prussian rule – and in the western part of the region also in the twenty-year interwar period under the German yoke – was his attitude to Poland and Polish national identity, mother tongue, history, culture as well as to the idea of national liberation. The aim of this article is to present, with reference to the presented criterion, some selected images of the Krajna priests known from literature and historical sources.
Year
Volume
6
Pages
194-205
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bartmiński J., Panasiuk J., Stereotypy językowe, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001. Bartmiński J., J. Panasiuk, Stereotypy językowe we współczesnym języku polskim, [w:] J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2009.
 • Baudouin de Courtenay J., Rozbiór gramatyki polskiej księdza Malinowskiego, Warszawa 1875.
 • Borzyszkowski J., „Lud Polski się nie da…” Ks. Bolesław Domański – Patron Polaków w Niemczech (1872–1939), [w:] Ksiądz Patron Bolesław Domański (1872–1939) a tradycje Związku Polaków w Niemczech na Krajnie, red. J. Kęcińska, Gdańsk–Wielki Buczek 2004.
 • Borzyszkowski J., Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848–1920, Gdańsk 1986.
 • Dyszak A. S., Słowniki Zbigniewa Wicherka jako źródło gwary bydgoskiej, [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia, część IV, red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2006.
 • Kęcińska J., Wstęp, [w:] Ksiądz Patron Bolesław Domański (1872-1939) a tradycje Związku Polaków w Niemczech na Krajnie, red. J. Kęcińska, Gdańsk–Wielki Buczek 2004.
 • Konieczny J., Kultura polska wśród mieszkańców Sępólna i jego okolic w dobie zaboru, [w:] Dzieje Sępólna i powiatu, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1974.
 • Krajna-Wielatowski A., Ziemia Złotowska, Poznań 1928.
 • Malinowski F. K., Krytyczne uwági nad rozprawą kś. Choińskiego „Słowo o języku polskim” wydaną w Poznaniu 1870, Poznań 1870.
 • Malinowski F. K., Krytyczno-porównáwczá gramatyka języka polskiego z dzisiejszego stanowiska lingwistyki porównáwczéj, Poznań 1869.
 • Malinowski F. K., Zasady i prawidła pisowni polskiej Przez Deputacyją od Król. Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk wyznaczoną podane w dziele pod napisem: „Rozprawy i wnioski o ortografiji polskiej” w Warszawie 1830. wraz s kriticznym rozbiorem i zmianą niektórych prawideł Deputacyji, z wytknięciem niektórych błędów od czasu ks. Kopczyńskiego i później powstałych, aż dotąd język Polski każących, Poznań 1859.
 • Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w oparciu o dzieło Samuela Adalberga oprac. Zespół Redakcyjny pod kier. J. Krzyżanowskiego, t. II, K–P, Warszawa 1970.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 1996.
 • Skaza L., Posłowie, [w:] Z. Wicherek, W cieniu dębów, Sępólno Krajeńskie 2005.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, P–S, Warszawa 2003.
 • Wicherek Z., W cieniu dębów, Sępólno Krajeńskie 2005.
 • Żmidzińskiego F., Rozwój Sępólna i jego okolic na tle dziejów Krajny do 1914 roku, [w:] Dzieje Sępólna i powiatu, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1974.
 • http://www.komorniki.info/index.php/ludzie/ksiadz-ksawery-malinowski/ – dostęp: 26.03.2010 r.
 • http://www.komorniki.info/index.php/ludzie/ksiadzksawery-malinowski/ – dostęp: 26.03.2010 r.
 • http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale_pl.html – dostęp: 08.03.2010 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb7dc475-82cb-471b-8c49-a4c0431da08b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.