PL EN


2013 | 32 | 207-220
Article title

O mimetycznym objaśnianiu rzeczywistości politycznej

Content
Title variants
EN
On the mimetic explanation of the political reality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W myśli René Girarda znaczenie mają takie pojęcia, jak: naśladownictwo, przemoc, kozioł ofiarny i ofiara. Kolektywna przemoc łatwo i szybko jednoczy grupę. Społecznością, która często pełniła rolę kozła ofiarnego, byli Żydzi. Mechanizm ofiarniczy ujawnił się także w czasie rewolucji francuskiej. Obserwując polską scenę polityczną również można dostrzec jego działanie, które wyraża się w budowaniu własnej tożsamości politycznej na fundamencie niechęci do innych. Uwidaczniają się także jednostki lub grupy osób, które świadomie kreują się na ofiarę ze względu na związane z tym korzyści polityczne i finansowe. Można wskazać na nowy typ ofiary. To ludzie stojący pod silnym wpływem mediów podsuwających gotowe rozwiązania, którzy w konsekwencji oduczyli się samodzielnego myślenia i działania.
Such ideas as imitation, violence, sacrifice and the mechanism of victimization are important for René Girard’s thinking. He says that collective violence unites the groupquickly and easily. Jews are an example of a community, which often served as a scapegoat. The mechanism of victimization was also revealed during the French Revolution. Observing the Polish political scene you can see that the same mechanism is at work. The reluctance to the other is a important way to build its own identity. There are individuals or groups of people who consciously set themselves up as victims because of the associated benefits. A new type of victim is revealed nowadays. These are the people standing under the strong influence of the media pointing to ready‑made solutions, which teach consequently not to think and act for themselves.
Year
Issue
32
Pages
207-220
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
References
 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989, t. 1‒2.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Warszawa 2002.
 • Chodubski A., Jednostka a kształtujący się ład globalny świata, w: Jednostka – społeczeństwo–państwo wobec mega trendów współczesnego świata, red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Gdańsk 2009.
 • Chodubski A., Jednostka, naród, państwo, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002.
 • Chodubski A., Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku, Toruń 2009.
 • Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006.
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2001.
 • Fukuyama F., Historia ładu politycznego, Poznań 2012.
 • Girard R., Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi, Warszawa 1992.
 • Girard R., Kozioł ofiarny, Łódź 1987.
 • Girard R., Początki kultury, Kraków 2006.
 • Girard R., Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, Warszawa 2001.
 • Girard R., Sacrum i przemoc, Poznań 1993‒1994, cz. 1‒2.
 • Girard R., Szekspir. Teatr zazdrości, Warszawa 1996.
 • Girard R., Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, Warszawa 2002.
 • Kosman M., Kultura polityczna – kultura historyczna, Poznań 2009.
 • Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1986.
 • Mojsiewicz C., Świat, w którym żyjemy, Poznań 2003.
 • Muszyński J., Społeczeństwo informacyjne. Przewodnik-leksykon, Warszawa 2010.
 • Nowak W., Patologie struktur edukacyjnych, Bydgoszcz 2000.
 • Olesiak H., Polska scena polityczna. Karawana… dialog inteligentny, Świeradów Zdrój 2013.
 • Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-polityczne, Warszawa 2009.
 • Riesman D., Samotny tłum, Warszawa 1971.
 • Romejko A., Ein Jagdflieger oder ein Klempner? Zwischen dem Mythos und der Realität der polnischen Gemeinschaft in Großbritannien, w: Im Drama des Lebens Gott begegnen. Einblicke in die Theologie Józef Niewiadomskis, red. N. Wandinger, P. Steinmair-Pösel, Wien 2011.
 • Romejko A., Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje (Hi 19,25). Idea ofiary w myśli René Girarda, „Studia Gdańskie” 2007, t. 21.
 • Romejko A., Polski Edyp – sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy, „Cywilizacja i Polityka” 2009, nr 7.
 • Romejko A., Teoria mimetyczno-ofiarnicza. Wprowadzenie do antropologii René Girarda, „Studia Gdańskie 2002‒2003”, t. 15‒16.
 • Społeczeństwo informacyjne. Istota , rozwój, wyzwania, red. M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska, Warszawa 2006.
 • Stacewicz J., Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Warszawa 1996.
 • Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 1999.
 • Współczesne oblicza mediów, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005.
 • Zacher L. W., Gry o przyszłe światy, Warszawa 2006.
 • Zambrzycki M., Problematyka relacji polsko-litewskich w świetle teorii mimetycznej René Girarda, „Studia Gdańskie” 2011, nr 29, s. 275‒303.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbb2784f-6fa1-4c07-ad13-36c7a81b4c71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.