PL EN


2018 | 16 | 33-48
Article title

BOLESŁAWA PRUSA „FILOZOFIA GRY SZACHOWEJ”

Content
Title variants
EN
BOLESŁAW PRUS’S „PHILOSOPHY ABOUT PLAYING CHESS”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is devoted to analysing the columnistic statements by Prus – a chess fan – about the chess game. Columnist describes different kinds of analogies between chess and life and draws conclusions from them about actions that allow to achieve success on various levels of life (individual, social, political, historical). Prus’ interviews about chess are arranged in a kind of philosophical discourse, in which the chronicler consist-ently returns to the issues expressed in years in columns: on the one hand, he points and condemns the faults of Poles, on the other, calls for a change in mentality and behaviour.
Year
Volume
16
Pages
33-48
Physical description
oryginalny tekst naukowy
Dates
published
2019-02-03
Contributors
References
 • Araszkiewicz F., Rękopis Bolesława Prusa pt. „Rachunek życiowy”, „Pamiętnik Lite-racki” 1965, z. 2, s. 551-575.
 • Bachórz J., Wstęp. W: B. Prus, Kroniki. Wybór, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1994.
 • Borkowska G., Prusa filozofia życia. W: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Materiały
 • z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998.
 • Bubczyk R., Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej póź-niejszego średniowiecza, Lublin 2005.
 • Caillois R., Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.
 • Gloger M., Książka dla wszystkich i dla nikogo. „Najogólniejsze ideały życiowe” Bole-sława Prusa wobec „filozofii życia”. W: Bolesław Prus. Pisarz – publicysta – myśli-ciel, red. M. Woźniakiewcz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. VI, Warszawa 1975.
 • Kulczycka-Saloni J., Bolesław Prus – w siedemdziesiątą rocznicę śmierci, „Polonistyka” 1982, nr 6.
 • Kulczycka-Saloni J., Czytając Prusa, „Prace Polonistyczne” 1985, ser. XLI.
 • Prus B., Kroniki tygodniowe, t. I-XX, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1953-1970.
 • Prus B. (A. Głowacki), Najogólniejsze ideały życiowe, Warszawa 1901.
 • Prus B. (A. Głowacki), Najogólniejsze ideały życiowe, wyd. II, Warszawa 1905.
 • Prus B., Słówko o krytyce pozytywnej (Poemat realistyczny w 6 pieśniach). W: Prus ver-sus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i „Lalkę”, oprac.
 • T. Sobieraj, Poznań 2008.
 • Rumińska M., „A wszystko tu wygląda, jak by było przewrócone do góry nogami” – kraj na opak w „Kronikach” Bolesława Prusa. W: Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo VI, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2005.
 • Rumińska M., Szachy i los. Gra w życiu bohaterów „Emancypantek” Bolesława Prusa. W: W kręgu wiernej mowy, red. M. Wojtak, M. Rzeszutko, Lublin 2014.
 • Stępnik K., Rewolucja i konstytucja. Bolesława Prusa figury myśli o polityce. W: Bole-sław Prus, Twórczość i recepcja, red. E. Łoch, S. Fita, Lublin 1993.
 • Sułkowski B., Zabawa. Studium socjologiczne, Warszawa 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbb85b29-9867-4796-83d3-e7b338ec64ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.