PL EN


2013 | 279 | 45-52
Article title

Najczęstsze zjawiska występujące podczas analizy profili DNA w multipleksowych systemach STR

Content
Title variants
EN
Most frequent phenomena to come up during DNA profile analysis in multiplex STR systems
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecnie niezmiernie ważna jest standaryzacja postępowania w interpretacji wyników badań genetycznych, która powinna uwzględniać jednolite reguły obowiązujące podczas analizy profili DNA. Narzędziami służącymi do tego są wytyczne i normy formułowane przez środowiska naukowe opisujące możliwie dokładnie istotne czynniki wpływające na wyniki badań genetycznych. Dlatego też w artykule przedstwaiono najczęściej pojawiające się zjawiska genetyczne (piki n i n + 1, amplifikację preferencyjną, stuttery, degradację DNA, efekt stochastyczny, nadmierną amplifikację, nakładanie się alleli, mutacje obszaru wiązania primerów, mutacje somatyczne, trisomie, translokacje iduplikacje), z jakimi mają do czynienia eksperci podczas kryminalistycznej analizy profili STR.
EN
Presently, the standisation of operating procedures in interpretation of DNA analytical results is extremely important and it shall include a uniform set of principles to be followed during the analysis of DNA profiles. The tools utilized to this end involve guidelines and standards formulated by scientists who precisely describe essential factors influencing DNA analytical results. Therefore, the paper presents the most often DNA phenomena (n and n +1 peaks, preferential amplification, stutters, DNA degradation, stochastic effect, excessive amplification, alleles overall, primer binding sites mutation, somatic mutation, trisomy, translocation and duplication) to be encountered by experts during forensic analysis of STR profiles.
Year
Issue
279
Pages
45-52
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • starszy specjalista w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • ekspert w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • dr n. med., ekspert w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • specjalista w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbdaf6c8-13db-4bf2-9ead-ecc9c8374e62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.