PL EN


2019 | 73 | 1-2 (324-325) | 100-107
Article title

Mito-logika Schulza. Rekonesans

Authors
Title variants
EN
Schulz’s Mytho-logique. A Reconnaissance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O micie u Schulza napisano wiele. Odsłaniano pokrewieństwa jego koncepcji mitu z propozycjami dwudziestowiecznych teoretyków mitu, wskazywano na twórcze zapożyczenia pisarza o filologów (Karl Kerenyi) i pisarzy (Tomasz Mann). Autor proponuje odczytanie wizjonerskiego eseju Schulza Mityzacja rzeczywistości z dwóch słabo rozpoznanych perspektyw: relacji między mitem i nauką oraz przyszłości mitu. Widziany w tym kontekście tekst Schulza okazuje się doskonale współczesny, wyprzedza rozpoznania filozofii nauki (Enzensberger) i hermeneutyki (Gadamer) o lat kilkadziesiąt.
EN
Much has been written about the myth in Schulz’s œuvre. The affiliations of his conception of the myth and the proposals of twentieth-century theoreticians of myths have disclosed Schulz’s creative borrowings from sophists (Karl Kerényi) and men of letters (Thomas Mann). The author proposes deciphering Schulz’s visionary essay: Mityzacja rzeczywistości (The Mythisation of Reality) from two insufficiently defined perspectives: the relation between the myth and science as well as the future of the myth. Seen within this context the Schulz text proves to be completely contemporary and precedes by several decades the diagnoses of the philosophy of science (Enzensberger) and hermeneutics (Gadamer).
Keywords
Year
Volume
73
Pages
100-107
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbdc9fe3-6714-4150-a780-5423e1b35a9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.