PL EN


2017 | 17 | 44 | 1121-1133
Article title

Removal of Petroleum Pollutants from River Water by Centrifugation

Content
Title variants
PL
Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z wody rzecznej przez odwirowanie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Hydrocarbons belong to the compounds most occurring in surface waters and groundwater. The presence of petroleum compounds in such waters brings significant changes to their physicochemical and organoleptic characteristics even at very low concentrations, like 0.01 g/m3. Petroleum compounds significantly affect living organisms. Pollution of these components is dangerous for biological life due to the formation of films and an emulsified layer that shuts off atmospheric oxygen. The dissolved compounds and heavier fractions are toxic and insoluble in both water and sediment. The purpose of this study was to make a preliminary analysis of purified flowing water with petroleum pollutants of an industrial origin. In order to attain this objective, the centrifugation speed, centrifugation time, centrifugation temperature and the addition of silica sand in different concentrations were measured. The identification and quantitative determination of petroleum compounds was made by fluorescent analysis.
PL
Węglowodory należą do związków najliczniej występujących w wodach powierzchniowych oraz gruntowych. Obecność złożonych związków ropopochodnych w wodach wywołuje istotne zmiany jej cech fizykochemicznych oraz organoleptycznych już przy bardzo niskich stężeniach rzędu 0,01 g/m3. Związki ropopochodne należą do związków istotnie wpływających negatywnie na organizmy żywe. Zanieczyszczenie tymi składnikami jest niebezpieczne dla życia biologicznego na skutek tworzenia powierzchniowych i zemulgowanych warstw odcinających dopływ tlenu atmosferycznego, a także sedymentacji cięższych frakcji nierozpuszczalnych w wodzie oraz toksycznego oddziaływania związków rozpuszczonych. Celem niniejszego badania było przeprowadzenie wstępnej analizy nad oczyszczaniem wód płynących z zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzenia przemysłowego. W celu osiągnięcia zamierzonego celu zbadano wpływ prędkości, czasu i temperatury wirowania oraz dodatku piasku krzemowego w różnych stężeniach. Identyfikację i oznaczenia ilościowe związków ropopochodnych dokonano za pomocą analizy fluorescencyjnej.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1121-1133
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
author
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
redactor
References
 • Bilo'o, P.Ze; Ngassoum, M.B. (2013). Treatment of conditioned oily sludge from Cameroon petroleum refinery by centrifugation. International journal of environmental sciences 3(5): 1373-1382
 • Boeker, E.; Grondelle, R. van (2002). Fizyka Środowiska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gacek, A.; Gajewski, A. (2015). Threats to the aquatic environment and human health with oil derivatives (part one). Towaroznawcze Problemy Jakości 4(45): 32-41
 • GOST standarts 2001, Drinking water. Methodology for the content of oil products, GOST R 51797-2001. Available from: GOST Standards [1 April 2017]
 • Hamacher, C.; Brito A.P.X.; Andrade Brüning, I.M.R. de; Wagener, A.; Moreira I. (2000). The determination of PAH by UV-Fluorescence Spectroscopy in Water of Guanabara Bay. A Revista Brasileira de Oceanografia 48(2): 167-170
 • Hounslow, A.; (1995). Water Quality Data: Analysis and Interpretation. Boca Raton: Chemical Rubber Company Press LCC
 • Huang, Q.; Han, X.; Mao, F.; Chi, Y.; Yan, J. (2011). A model for predicting solid particle behaviour in petroleum sludge during centrifugation. Fuel 117(A): 95-102
 • Pawlak, Z.; Rauckyte, T.; Oloyede, A. (2008). Oil, grease and used petroleum oil management and environmental economic issues. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 26(1): 11-17
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 2014 poz. 1800
 • Sirotkina, E.E.; Novoselova, L.YU. (2005). Materials for Adsorption Purification of Water from Petroleum and Oil Products. Chemistry for Sustainable Development 13: 359–375
 • Synak, E.; Szafranek, B.; Kaczyński, Z.; Stepnowski, P. (2010). Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 • Żółtowski, B. (2004). Oleje silnikowe w środowisku. MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 6: 324-332
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbe6cf14-db32-4ec4-a84d-f69c74a49e00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.