PL EN


2017 | 17 | 4 | 25-31
Article title

Vertical jump performance in judo and Brazilian jiu-jitsu athletes: an approach with different training levels

Content
Title variants
PL
Wyniki skoków pionowych zawodników judo i brazylijskiego jiu-jitsu: w ujęciu z różnymi poziomami szkoleniowymi
Languages of publication
Abstracts
EN
Background. Judo and Brazilian jiu-jitsu (BJJ) are grappling sports, in which the athletes of both modalities require a combination of powerful actions in the upper and lower limbs. In the lower limbs, power actions are observed in several judo throwing techniques, and the guard passes, sweeps, takedowns in the BJJ matches. Aim. To compare the kinetic parameters of vertical jump performance between judo and BJJ athletes, and to compare these parameters between novices and advanced athletes. Methods. Twenty judo male athletes (twelve novices and eight advanced) and twenty male BJJ athletes (twelve novices and eight advanced) participated in this study. They performed a countermovement jump (CMJ) on a force platform. The following variables were analyzed: jump height, mean power, peak power, maximum force, and peak velocity. An independent samples t-test was used with the level of significance set at p ≤ 0.05 and the effect size was calculated to verify the effect magnitude. Results. The main results showed that only peak velocity was higher in judo than BJJ athletes (p = 0.02). Also, advanced BJJ athletes showed higher peak velocity (p = 0.03) and jump height (p = 0.05) than novice athletes. Advanced judokas presented higher peak velocity (p = 0.03) and maximum force than novice athletes (p = 0.02). Conclusions: We conclude that judo athletes are able to apply higher velocity during the jump take-off compared to BJJ athletes. In general, advanced athletes in both combat sports seem to present higher performance in CMJ parameters related to force and velocity.
PL
Tło. Judo i brazylijskie jiu-jitsu (BJJ) są rodzajem sportu wykorzystującym techniki chwytów, w którym obie formy wymagają kombinacji działań siłowych z użyciem górnych i dolnych kończyn. Zastosowanie kończyn dolnych w działaniach siłowych jest obserwowane w judo w kilku technikach rzucania, gardach, obezwładnieniach i rzutach na matę. Cel. Porównanie parametrów kinetycznych wydajności skoku pionowego między zawodnikami judo i BJJ oraz porównanie tych parametrów pomiędzy nowicjuszami a zaawansowanymi sportowcami. Metody. W badaniu wzięło udział 20 sportowców judo (12 początkujących i 8 zaawansowanych) oraz 20 zawodników jiu- jitsu (12 początkujących i 8 zaawansowanych). Wykonali oni skok z obrotem (counter-movement jump) na platformie mierzącej siłę. Zanalizowano następujące zmienne: wysokość skoku, średnią moc, moc szczytową, maksymalną siłę i prędkość szczytową. Zastosowano niezależny t-test przy poziomie istotności p ≤ 0,05 i obliczono wielkość efektu w celu sprawdzenia wielkości rezultatu. Wyniki. Główne wyniki wykazały, że w judo tylko szczytowa prędkość była większa niż w przypadku sportowców BJJ (p = 0,02). Ponadto zaawansowani sportowcy BJJ wykazywali wyższą prędkość szczytową (p = 0,03) i wysokość skoku (p = 0,05) niż początkujący sportowcy. Zaawansowani judocy wykazywali wyższą prędkość szczytową (p = 0,03) i maksymalną siłę niż początkujący sportowcy (p = 0,02). Wnioski. Z badań wynika, że sportowcy judo potrafią zastosować większą prędkość podczas wybicia się do skoku w porównaniu z sportowcami BJJ. Ogólnie rzecz biorąc, zaawansowani sportowcy w obu sportach walki wydają się prezentować wyższe parametry w skokach z obrotem związane z siłą i prędkością.
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
25-31
Physical description
Contributors
  • Federal University of Santa Catarina, Florianópolis (Brazil)
  • Federal University of Santa Catarina, Florianópolis (Brazil)
  • Federal University of Santa Catarina, Florianópolis (Brazil)
  • Federal University of Santa Catarina, Florianópolis (Brazil)
  • Federal University of Santa Catarina, Florianópolis (Brazil)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbe7be8c-096a-4a69-8e80-6fb84aa37a2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.