PL EN


Journal
2017 | 46 | 361-368
Article title

Rec. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 396

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
46
Pages
361-368
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia”, 10, s. 9–36.
 • Grzegorczykowa R., 2006, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.
 • Jodłowski S., 1976, Podstawy składni polskiej, Warszawa.
 • Kaczmarek L., 1977, Rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa, s. 284–302.
 • Kaczorowska-Bray K., 2014, Biologiczne podłoże zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 263–285.
 • Kaczorowska-Bray K., 2017a, Zaburzenia czytania u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekki i umiarkowanym, [w:] Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk, s. 363–397.
 • Kaczorowska-Bray K., 2017b, Zaburzenia pisania u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekki i umiarkowanym, [w:] Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk, s. 398–415.
 • Komender J., 2002, Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa, [w:] Psychiatria, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, tom II, Wrocław, s. 617–644.
 • Komender J., 2004, Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa, [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Warszawa, s. 92–109.
 • Laskowski R., 1984, Podstawowe pojęcia morfologii, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa, s. 9–59.
 • Łuczyński E., 2015, Badanie kompetencji gramatycznej osób z zaburzeniami mowy, [w:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 56–64.
 • Maulik, P.K., Harbour, C.K., 2011, Epidemiology of intellectual disability, [w:] International encyclopedia of rehabilitation, red. J.H. Stone, M. Blouin, [http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/144/].
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K., 2014, Czy jest potrzebna gerontologopedia? Późna dorosłość z perspektywy logopedycznej, [w:] Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, red. M. Michalik, „Nowa Logopedia”, t. 5, Kraków, s. 13–26.
 • Nasierowski T., 2001, Zarys dziejów psychiatrii. Kierunki w psychiatrii, [w:] Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, red. A. Bilikiewicz, Warszawa, s. 23–42.
 • Ołtuszewski W., 1905, Szkic nauki o mowie i jej zboczeniach, Warszawa.
 • Pilch T., Bauman T., 2010, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa.
 • Radochoński M., 2001, Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów.
 • Strzyżewska R., 2005, Diagnostyka psychologiczna w pediatrii, [w:] Norma kliniczna w pediatrii, red. M. Krawczyński, Warszawa, s. 60–79.
 • Tarkowski Z., 2005, Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole, s. 553–606.
 • Wald, I., Stomma, D., 1987, Upośledzenie umysłowe, [w:] Psychiatria wieku rozwojowego, red. A. Popielarska, Warszawa, s. 185–195.
 • Wyczesany J., 2005, Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia, Kraków.
 • Zasępa E., 2016, Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze, Kraków.
 • Zawiślak A., 2010, Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc054f3c-f9c0-4627-972c-f349fea0bea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.