PL EN


2015 | (10) 2015 | 72-79
Article title

Obszary kultury technicznej pomijane w kształceniu ICT

Authors
Content
Title variants
EN
The areas of technical culture overlooked in the education of ICT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój ICT wpływa znacząco na obszar kultury technicznej. W programach nauczania ICT pomijane są zagadnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i oprogramowania. Te elementy mają istotne znaczenie dla wzrostu poziomu kultury technicznej, która w innych obszarach jest kształcona prawidłowo. Zaprezentowano cele i treści kształcenia, odpowiednie dla podniesienia poziomu kultury technicznej, które są implikowane upowszechnieniem zdobyczy ICT.
EN
The ICT development has significant effects on the area of technical culture. In the ICT cur-riculum issues of proper and safe operation of equipment and software are ignored. These elements are important for the growth of the level of technical culture, which in other areas is educated properly. The objectives and content of education appropriate to raise the level of technical cul-ture, which are implied by the spread of ICT achievements, are presented.
Year
Volume
Pages
72-79
Physical description
Contributors
  • Firma edukacyjna EDU-ICT
References
  • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, Sylabus wersja 5.0, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2007.
  • Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M.M., Technologia informacyj-na. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, DKOS-4015-18/02.
  • Janczyk J., Kulikowski P., Sznirch A., Wpływ Internetu na kształtowanie kultury technicznej [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, red. W. Walat, t. X, WO FOSZE, Rzeszów 2008.
  • Mączyński J.F., Substrat technologiczny społeczeństwa informacyjnego – elementy pojęciowe i fizyczne [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego – elementy analizy, ewaluacji i prognozy, red. L.W. Zacher, WSPiZ, Warszawa 1997.
  • Piecuch A., Komputerowe programy dydaktyczne – zarys problematyki, „Dydaktyka Informatyki. Problemy metodyki”, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wyd. UR, Rzeszów 2004.
  • Serwis online Megapanel PBI/Gemius, Google liderem, nasza-klasa.pl wyprzedziła portal o2.pl i gazeta.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/article (01.05.2008 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc18497e-0ff2-4f5f-b260-bc119a80afde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.