Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 73-90

Article title

Česká historiografie a svět

Authors

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

73-90

Physical description

Contributors

 • Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, CZ-190 00 Praha 9

References

 • Archeologie pravěkých Čech, I–VIII, Praha 2007–2008.
 • Burke P., Co je kul¬turní historie?, Praha 2011.
 • Burke P., What is Cultural History?, Cambridge 2008.
 • Cerman I., Habsburgischer Adel und Aufklärung: Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2010.
 • Černý J., Holeš J., Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, Praha 2008,
 • Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd / Czech and Czechoslovak Participation in International Congresses of Historical Sciences, ed. B. Jiroušek, České Budějovice 2006.
 • Continuité et changement dans la lexicographie historique – Kontinuität und Wandel in der historischen Lexikographie (Schweizerische Geschichtstage – Journées suisses ďHistoire – Congresso Svizzero di Scienze Storiche – Swiss Congress of Historical Sciences 2007), Bulletin du Dictionnaire historique de la Suisse, Bern 2009.
 • Dějiny českého výtvarného umění, I/1–2 – VI/1–2, Praha 1984–2007.
 • Dějiny lidstva od pravěku k dnešku, I–VI, ed. J. Šusta, Praha 1935–1940.
 • Dejmek J., Modern History of the Czechoslovak State from a Revisionist Point of View, Český časopis historický 109 (2011), s. 344-358.
 • Enciklopedija Slovenije, I–XVI, Ljubljana 1987–2002.
 • Encyklapiedyja his¬toryi Bielarusi, I–VI, Minsk 1993–2001.
 • Hay D., Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, New Jersey 2000.
 • Hay D., Evropa pozdního středověku 1300–1500, Praha 2010.
 • Heimann M., Czechoslovakia. The State that Failed, New Haven–London 2009.
 • Husa V., Dějiny Československa, Praha 1961.
 • Hužvárová M., Ráb P., Hodnocení 2005– 2009, Akademickí bulletin (2011), č. 4, s. 1-3.
 • Iggers G. G., Dějepisectví ve 20. stole¬tí. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.
 • Iggers G. G., Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, New Hampshire 1997.
 • Jurajda Š., Jak (ne)dosáhnout excelence, Akademickí bulletin (2011), č. 10, s.4-5.
 • Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, I–IV/1–2, Vladimír Forst, edd. J. Opelík, L. Merhaut, Praha 1985–2008.
 • Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, edd. S. Brou¬ček, R. Jeřábek, Praha 2007.
 • Maur E., Soupis prací Prof. Dr. Václava Husy, DrSc., člena ko¬respondenta ČSAV, [w:] Václav Husa (Velké osobnosti filozofické fakulty Univerzity Karlovy), Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 5 (1988), Praha 1989, s. 137-145.
 • Nodl M., Krize české historiografie aneb minulost, která chce být zapomenuta, [w:] VIII. sjezd českých historiků (Hradec Králové 10.–12. září 1999), ed. J. Pešek, Praha 2000, s. 99-106.
 • Pánek J., Česká účast na mezinárodních kongresech historických věd v letech 1990–2005, [w:] Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd / Czech and Czechoslovak Participation in International Congresses of Historical Sciences, ed. B.Jiroušek, České Budějovice 2006, s. 109-138.
 • Pánek J., České dějiny v současné zahraniční historiografii, Pardubice– Praha–Ústí nad Labem 2008.
 • Pánek J., Historical Encyclopedias (Current research re¬sults – an outline of typology – perspectives), Prague 2005.
 • Pánek J., K jazykové a tematické otevřenosti Českého časopisu historického, Český časopis historický 109 (2011), s. 910–911.
 • Pánek J., Pešek J., Historický časopis s národní tradicí a mezinárodní otevřeností / A Historical Review with National Tradition and International Outlook, Český časopis historický 109 (2011), s. 1–4.
 • Pánek J., Raková S., Horčáková V., Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies, I–III, Prague 2005.
 • Pánek J., The Humanities in the Czech Republic after the Velvet Revolution (Academy of Sciences and Universities 1990–2010), Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal 24 (2010), No 1, s. 22-42.
 • Pánek J., Tůma O., A History of the Czech Lands, Prague 2009.
 • Pešek J., Filipová L., Politika v zahradách vědy? Ně¬mecké společenskovědní ústavy v zahraničí, Praha 2012.
 • Richlik (Rychlík) J., Penčev V., Istorija na Čechija, Sofija 2010.
 • Šmahel F., Die Hus¬sitische Revolution (Monumenta Germaniae Historica – Schriften, Band 43), I–III, Han¬nover 2002.
 • Svoboda L., Důvěra nade vše. Diskuse k metodologii hod¬nocení výzkumu, Akademickí bulletin (2011), č. 10, s. 2-3.
 • Vorel P., From the Czech Silver Tolar to a Worldwide Dollar (The Birth of the Dollar and its Journey of a Monetary Circulation in Europe and the World from the l6th to the 20th Cen¬tury), New York 2012.
 • Vorel P., Trade and Civilization in the History and the Evolution of Civilizations (Prolego-mena), Český časopis historický 109 (2011), s. 193-217.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fc1b547b-6c50-420f-8178-5ee55aa97e82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.