PL EN


2015 | 64 | 1(253) | 7-18
Article title

Teatrologia i okolice

Authors
Title variants
EN
Theatrology and Its Surroundings
Languages of publication
Abstracts
EN
The article brings a diagnosis of the current state of Polish theatrology while mapping out its place within the humanities. It describes both the object of theatre studies and the theatre scholars’ tools of research: their old habits and new perspectives opening up for their field of research. The latter, related to the discourse on performance and the developing reflexion on spectacles, offer a fresh outlook on theatre and its surroundings – one in which theatre be-comes a lodgement of epistemic strategies that go beyond the immanence of the work of thea-tre and does not dominate over other kinds of spectacle. In this sense, theatrology seems to be at a critical juncture (turning point). On the one hand, it wants to maintain its status of a discipline integrating varied kinds of discourse while, on the other hand, it tries to form alliances, in a broad sense of the word, with other fields of the humanities, cognitive sciences or tech-nology, driven by the conviction that they might provide it with a fresh look at its object of study and lead to its redefinition.
Keywords
Year
Volume
64
Issue
Pages
7-18
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • J Axer, Filolog w teatrze, Warszawa 1991.
 • C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przekł. W. Dudzik, M. Leyko, Warszawa 2002.
 • M. Bartosiak, Za pośrednictwem osób działających. Preliminaria kognitywnej antropologii teatru, Łódź 2013.
 • A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, przekł. M. Karpiński, Poznań 2011.
 • A. Damasio, Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu, przekł. N. Radomski, Poznań 2011.
 • G. M. Edelman, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, przekł. J. Rączaszek, Warszawa 1998.
 • E. Fischer-Lichte, Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, przekł. M. Borowski, M. Sugiera, Wrocław 2012.
 • C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przekł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa 2000.
 • C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przekł. Z. Pucek, Kraków 2003.
 • M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, przekł. B. Baran, Warszawa 1989.
 • Jak badać teatr. Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historyczno- teatralnym. Kraków 28 września 2002, red. M. Dębowski, Kraków 2003.
 • L. Kolankiewicz, Dziady. Teatr święta zmarłych, Gdańsk 1999.
 • L. Kolankiewicz, Performans czy performens, „Dialog” 2003 nr 5.
 • A. P. Kowalski, Myślenie przedfilozoficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei, Poznań 2001.
 • T. Kowzan, zob. m.in. Znak w teatrze, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, red. J. Degler, Wrocław 1976–1978, t. 1.
 • T. Kubikowski, Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości, Warszawa 2004.
 • B. Latour, Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, przekł. K. Arbiszewski, Ł. Afeltowicz, „Teksty Drugie” 2009 nr 1–2.
 • R. Maciąg, Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy, Kraków 2012.
 • P. Pavice, Słownik terminów teatralnych, słowo wstępne A. Ubersfeld, przekł. i oprac. S. Świontek, Warszawa 1998.
 • P. Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, New York 1993.
 • J. M. Pradier, „Etnoscénologie”: la profondeur des émergences. „Internationale de l’Imaginaire” 1996 nr 5.
 • Z. Raszewski, Dokumentacja przedstawienia teatralnego, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, red. J. Degler, Wrocław 1976–1978, t. 3.
 • Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru, Warszawa 1991.
 • D. Ratajczakowa, Gest w laboratorium, „Teksty” 1978 nr 2.
 • D. Ratajczakowa, Rozważania o teatrologii. Próba opisu sytuacji, „Pamiętnik Teatralny” 2014 z. 1-2.
 • M. Różewicz, Teoria dzieła sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki, Wrocław 2002.
 • R. Schechner, Performatyka. Wstęp, przekł. T. Kubikowski, Wrocław 2006.
 • M. Steiner, Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wrocław 2003.
 • O. Taplin, Tragedia grecka w działaniu, przekł. A. Wojtasik, Kraków 2004.
 • A. Ubersfeld, Czytanie teatru I, przekł. J. Żurowska, Warszawa 2002.
 • J. Wachowski, Dysyplina po przejściach. O strategiach badań teatrologicznych, „Pamiętnik Teatralny” 2014 z. 2.
 • J. Wachowski, Performans, Gdańsk 2011,
 • L. Wittgenstein, Uwagi o „Złotej gałęzi” Frazera, przekł. i oprac. A. Orzechowski, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc20c563-dc16-45d2-90c2-28f44e68e99f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.