Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(22) | 11

Article title

Ocena zmian w ładzie międzynarodowym z perspektywy Gruzji

Authors

Content

Title variants

EN
Assessment of changes to the international order from the perspective of Georgia

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to present Georgia’s position related to the changes to the international order. The term “order” is usually associated with continuous, organized, and stable conditions. However, if one thinks of the international order, one has to bear in mind that it is a very dynamic phenomenon. It was initially perceived through periods distinguished by wars, whose consequences gave rise to particular views on international order itself. Georgia as a country which connects Europe and Asia seems to have an outlined route to the organizations which it aspires to, thanks to its ambitious reforms and its choice of values. However, its internal situation and difficult neighbouring countries do not enable Georgia to leave the circle of promises and fulfil its dreams.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

 • 1. Asmus Ronald D., Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przyszłość zachodu, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, War- szawa, 2010.
 • 2. Białoskórski Robert, Kobryński Robert, Sułek Mirosław, Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, 2017.
 • 3. Bieleń Stanisław, Tożsamość i interesy narodowe w procesach identyfikacji międzynarodowej państw, [w:] Kuźniar Roman (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2005.
 • 4. Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 • 5. Kuchins Andrew C., Mankoff Jeffrey, Backes Oliver, Georgia in a Reconnecting Eurasia. Foreign Economic and Security Interests, Center for Strategic and International Studies, 2016.
 • 6. Kukułka Jerzy, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, 2003.
 • 7. Lachowski Zdzisław (red.), Nowa koncepcja bezpieczeństwa narodowego Gruzji, Tygodnik BBN. Przegląd informacji o bezpieczeństwie narodowym wraz z komentarzem, 2011, nr 66.
 • 8. Łoś Robert, Regina-Zacharski Jacek, Współczesne konflikty zbrojne, Wy- dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.
 • http://gov.ge/.
 • http://wiadomosci.gazeta.pl. 3. http://wiadomosci.onet.pl. 4. http://www.bbn.gov.pl.
 • http://www.kaukaz.net.
 • http://www.msz.gov.pl.
 • http://www.nato.int.
 • http://www.parliament.ge.
 • http://www.parliament.ge. 10. http://www.pism.pl.
 • http://www.psz.pl.
 • http://www.rp.pl.
 • http://www.tvn24.pl/.
 • https://mod.gov.ge/.
 • https://www.osw.waw.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fc249435-1651-4f3f-a712-47f3ef27eb02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.