PL EN


Journal
2016 | 2 | 328-349
Article title

Medytacja (nie)chrześcijańska a leczenie osób o zaburzeniach depresyjnych

Content
Title variants
EN
(Non)christian meditation and treatment of depression
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pośród różnych chorób najbardziej dotkliwe są te, które dotykają ludzkiego umysłu. Ograniczają one postrzeganie świata i są przyczyną zachwiania relacji rodzinnych, społecznych. W tym kontekście kuszącą metodą, promowaną na gruncie psychoterapii, jest metoda uważności (mindfulness). Wśród psychiatrów są jej zwolennicy, jak i przeciwnicy. Zwolennicy widzą szansę zastosowania mindfulness w poprawie dobrostanu psychicznego człowieka, szczególnie w leczeniu depresji. Przeciwnicy przestrzegają przed stosowaniem tej metody, widząc w jej praktyce przyczyny rozstroju nerwowego u osób chorych psychicznie. Nie kwestionując wymiernych efektów medytacji, trzeba wziąć pod uwagę eschatologiczny wymiar życia człowieka. Głębsza analiza tej metody ukazuje, że jest ona głęboko osadzona w duchowości buddyzmu i zenie, co skutkuje zupełnie innym rozumieniem człowieka, jego odniesienia do Boga oraz ujęciem zbawienia. Tak sformułowane założenia pozwalają zrozumieć wspólne oraz przeciwstawne cechy medytacji chrześcijańskiej i buddyjskiej. Podobnej analizie poddano techniki medytacji transcendentalnej oraz jogi. Wskazano na kryteria właściwego wykorzystania tego rodzaju technik w psychoterapii.
EN
The worst illness that may befall man is one that disturbs his mind. It limits his perception of the external world and harms his relationship with his family and society. Advocates of a new method, called mindfulness, claim that it holds promise for treating depression and improving the mental health. Their adversaries warn against its potential to cause further disorder to already mentally disturbed patients. Notwithstanding measurable effects of the mindfulness method, one must discern its relationship with the eschatological dimension of man. Careful analysis of the method reveals its roots in Buddhism and Zen, the two concepts of man, God and salvation completely at odds with the Christian one. The essay compares Christian and Buddhist spiritual exercises, transcendental meditation techniques and yoga and suggests their proper use in psychotherapy.
Journal
Year
Issue
2
Pages
328-349
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • A. Kheriaty, J. Cihak, Katolicki przewodnik po depresji. Jak święci, sakramenty i psychiatria mogą pomóc ci wyrwać się spod jej wpływu i odnaleźć utraconą godność, tłum. J. Kołacz, Kraków 2013, s. 264-265.
 • A. Posacki, Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe. Aspekty filozoficzno-teologiczne i praktyczno-duszpasterskie, Radom 2009, s. 33-38.
 • A. Posacki, Przedmowa II. Zen a chrześcijaństwo – aspekt duchowy, w: Zen.
 • A. Siemieniewski, M. Kiwka, Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania, Wrocław 2013, s. 73.
 • A. Siemieniewski, Medytacja „chrześcijańska” na manowcach, „Pastores”, nr 59, 2013, s. 151-154.
 • A. Zwoliński, Joga. Uznać siebie za Boga, „Miesięcznik Egzorcysta”, nr 3, 2013, s. 42-43.
 • Ch.K. Germer i in. (red.), Uważność i psychoterapia, tłum. M. Cierpisz, Kraków 2015, s. 31.
 • D. Hybel, Technika, ucieczka, recepta?, „Medytacja”, nr 2, 2015, s. 52-53.
 • E. Walewander, Zjawisko medytacji we współczesnym świecie, w: W. Słomka (red.), Medytacja, Homo meditans, t. 1, Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, t. 61, Lublin 1984, s. 17-18.
 • F. Drączkowski, Zagadnienie medytacji w nauce Ojców Kościoła, w: Medytacja, s. 57.
 • G.A. Mather, L.A. Nichols, Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, Warszawa 2006, s. 269-171.
 • J. Górski, Spotkania z religiami, Katowice 2007, s. 53-55.
 • J. Hadryś, Możliwość stosowania technik medytacji dalekowschodnich w medytacji chrześcijańskiej, „Teologia Praktyczna”, nr 10, 2009, s. 155-157.
 • J. Hopper, Uwaga na cierpienie, „Medytacja”, nr 2, 2015, s. 54-55.
 • J. Majkowski, Medytacja według „Ćwiczeń Duchownych” św. Ignacego Loyoli, w: Medytacja, s. 118.
 • J. Nagórny, Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza, K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa (red.), Lublin 2009, s. 292-294.
 • J.-M. Verlinde, Inicjacja – część I, w: tenże i inni (red.), Rozeznawanie złych mocy. Dokumenty spotkania w Fatimie, zorganizowanego w 2005 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Posługi Uwalniania (International for Deliverance), Kraków 2011, s. 196-198.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej „Orationis formas" (15 X 1989), w: Z. Zimowski, J. Królikowski (tłum. i red.), W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, nr 2.
 • Krótki wywiad z Ojcem Gabrielem Amorthem, w: G. Amorth, A. Musolesi (red.), Atak złego. Jak rozpoznać zło i jak się z niego wyzwolić, tłum. A. Zielińska, Kraków 2012, s. 62.
 • L. Freeman, Jezus. Wewnętrzny nauczyciel, tłum. E.E. Nowakowska, Kraków 2007, s. 249
 • L. Freeman, Praktyka medytacji chrześcijańskiej. Konferencje. Rozmowy. Świadectwa, Kraków 2004, s. 19
 • M. Farias, C. Wikholm, Czy medytacja może cię zmienić?, „Medytacja”, nr 2, 2015, s. 41-42.
 • M. Pawlik, Mistyk na marihuanie, „Miesięcznik Egzorcysta”, nr 3, 2013, s. 46-47.
 • M. Pawlik, Nie dajcie się uwieść, Sandomierz 2008, s. 51-52.
 • M. Pawlik, Przedmowa III. Zen a chrześcijaństwo – aspekt praktyczny, w: Zen, s. 20-21.
 • M. Pawlik, Zwodniczy mistycyzm Orientu, Sandomierz 2010, s. 37-39.
 • Orationis formas, nr 17-19.
 • R. Fisichella, Pełnia i ostateczność objawienia Jezusa Chrystusa, w: Kongregamedytacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”. Tekst i komentarze, Poznań 2006, s. 60.
 • R.E. Kennedy, Duch zen, duch chrześcijaństwa. Miejsce zen w życiu chrześcijanina, tłum. M. i M. Filipczukowie, Kielce 2015.
 • Rekomendacje i przestrogi. Autorski miniprzewodnik Anny Tyligowskiej i Kingi Tucholskiej, „Poradnik Psychologiczny Polityki. Ja, My, Oni", t. 20, 2015, s. 54
 • S. Bauberger, Droga do głębi serca. Zen i duchowość rekolekcji ignacjańskich, Kielce 2012, s. 24-25.
 • S.C. Hayes, S. Smith, W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem, lękiem, tłum. A. Wojciechowski, Sopot 2015, s. 14-15.
 • T. Nhat Hanh, Cud uważności. Zen w sztuce codziennego życia. Prosty podręcznik medytacji, tłum. G. Draheim, Warszawa 2007, 22-23.
 • W. Kowalak, Przedmowa I. Zen a chrześcijaństwo – aspekt kulturowy, w: tamże, s. 11-12.
 • W. Słomka, Rola medytacji w chrześcijańskim życiu wewnętrznym, w: Medytacja, s. 45.
 • W. Stinissen, Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi, tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań 2000, s. 12-13.
 • W. Wilowski, Czy zen może być chrześcijański? Studium z filozofii porównawczej religii, Poznań 2015, s. 42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc2897fc-7c62-47d4-bedb-b3899bc00c59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.