PL EN


2014 | 188 | 119-134
Article title

Cloud Computing and Mobility as the Main Trends in Unified Communications

Content
Title variants
PL
Przetwarzanie w chmurze i mobilność jako główne tendencje zunifikowanej komunikacji
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano nowe trendy w rozwiązaniach zunifikowanej komunikacji i współpracy (UC&C) dla biznesu oraz korzyści wynikające z ich wdrożenia. Dla ich użytkowników systemy UC&C stanowią wygodny sposób kontaktowania się i współpracy, poprawiający komfort pracy pracowników i wpływający na jej efektywność. Obecnie rozwój rozwiązań UC&C zmierza w kierunku wykorzystania technologii mobilnych, wideokonferencji i sieci społecznościowych w biznesie. Jest także zauważalny trend polegający na migracji firm do zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych od jednego dostawcy, jak również rozwój technologii wirtualizacji i cloud computing.
Year
Volume
188
Pages
119-134
Physical description
Contributors
References
 • Baranowska-Skimina A.: Komunikacja zunifikowana: trendy technologiczne 2013. http://www.egospodarka.pl/90393,Komunikacja-zunifikowanatrendy- technologiczne-2013,1,39,1.html (accessed: 01.2014).
 • Hurwitz J., Kaufman M., Halper F.: Cloud for Dummies. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2012.
 • Lopez M.: Four Ways Mobility Transforms Business. http://www.forbes.com/ sites/maribellopez/2012/06/26/four-ways-mobility-transforms-business/ (accessed: 01.2014).
 • Lewis A., Pacyk T., Ross D., Wintle R.: Microsoft Lync Server 2013. Unleashed. 2nd ed., Sams, 2013.
 • Marszałek K.: UC: Komunikacja skuteczna. http://www.crn.pl/artykuly/ raporty-i-analizy/2013/04/uc-komunikacja-skuteczna/article_view?b_start: int=0&-C= (accessed: 03.2014).
 • Miller L.C.: Network Security in Virtualized Data Centers for Dummies. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2012.
 • Madej O.: Stać cię na straty? "Nowoczesne Technologie" 2012, nr 1.
 • Mejssner B.: Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji. http://it-manager.pl/wp-content/uploads/Unified-Communications6.pdf (accessed: 03.2014).
 • Sienkiewicz K.: 5 powodów dzięki którym Lync 2013 się liczy. http://unifiedcommunications. komako.pl/lync-2013.html (accessed: 03.2014).
 • Szybiński J.: Podstawowe informacje o Lync 2013. http://jarekszybinski. wordpress.com/2013/05/07/podstawowe-informacje-o-lync-2013/ (accessed: 04.2014).
 • Zdrojek A.: Na czym polega koncepcja Unified Communications. http://itmanager. pl/wp-content/up loads/Unified-Communications3.pdf (accessed: 03.2014).
 • Cloud Computing. Orange 2014, http://www.orange-business.com/en/ cloud-computing (accessed: 05.2014).
 • Is Unified Communications the Next Stage of Mobility? An NEC White Paper, 2008. http://www.necam.com/docs/?id=bf5c485a-1520-43e2-8356- 1fc7ca5f3b33 (accessed: 02.2013).
 • Lync Server 2013. Office 2013, http://products.office.com/en-us/Lync/ lync-server-2013-features-video-conferencing-and-instant-messaging (accessed: 05.2014).
 • Mobility and BYOD. Strategic Products and Services 2014, http://www.spscom.com/Solutions/Unified-Communications-Collaboration/ Mobility-and-BYOD (accessed: 03.2014).
 • Mobility Enables True Unified Communications. Net Corportion 2009, http://62.197.136.28/emea/content/files/Whitepapers/Mobility/Mobility%20ena bles%20true%20Unified%20Communications_WP.pdf (accessed: 03.2014).
 • Od Unified Communications do Collaboration - transformacja metod komunikacji w nowoczesnych firmach. http://www.nextiraone.pl (accessed: 02.2014).
 • UC - Ujednolicona Komunikacja. Integrated Solutions. http://www.integrated solutions.pl/oferta/communication-collaboration/uc-ujednolicona-komunikacja (accessed: 3.2014).
 • Unified Communication. Gartner IT Glossary 2013, http://www.gartner.com/itglossary/ unified-communica-tions-uc/ (accessed: 02.2014).
 • Unified Communications System (UCS), http://www.techopedia.com/ definition/26794/unified-communications-system-ucs (accessed: 02.2014).
 • Unified Communications. E-Mbizo Solutions 2014, http://embizo.co.za/? page_id=8814 (accessed: 03.2014).
 • http://enterprise.alcatel-lucent.com/?product=OpenTouchBusinessEdition& page=features (accessed: 05.2014).
 • http://tele-consulting.net/index.php/42-ucaas-unified-communications-asa- service (accessed: 02.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc294dbc-b291-4e48-a184-3d309383f121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.