PL EN


2018 | 507 | 53-62
Article title

Analiza wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w regionach UE za pomocą regresji dla zmiennej frakcyjnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy podjęto się weryfikacji adekwatności zastosowania modeli regresji dla zmiennej frakcyjnej (FRM) w analizie regionalnych poziomów wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w UE. Wskaźnik ten jest odsetkiem osób wykazujących co najmniej 4 z 9 symptomów odnoszących się do braku możliwości zaspokojenia ze względów finansowych typowych potrzeb. Ponieważ wartości wskaźnika deprywacji należą do przedziału [0,1], w pracy wykorzystano modele dla zmiennej frakcyjnej. Na podstawie wyników rozszerzonej wersji testu RESET stwierdzono, że – w przeciwieństwie do modeli liniowych – nie było podstaw do odrzucenia poprawności specyfikacji regresji dla zmiennej frakcyjnej. W konsekwencji tego efekty krańcowe określające zmiany warunkowej wartości oczekiwanej wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej były zależne od poziomów czynników uwzględnionych w charakterze zmiennych objaśniających.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc3dfd28-9a1c-4cae-b4a0-51bf96bfb820
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.