PL EN


Journal
2017 | 159 | 297-321
Article title

Kategorie moralne w społecznym życiu kredytów frankowych w Polsce. Wstępne rozpoznania z badań etnograficznych

Authors
Content
Title variants
EN
Moral Categories in the Social Life of Swiss Franc Mortgages in Poland: Preliminary Findings from Ethnographic Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wstępne rozpoznania z trwających badań etnograficznych nad populacją polskich kredytobiorców hipotecznych, którzy podpisali umowy denominujące lub indeksujące ich dług we franku szwajcarskim. Autor stawia tezę, że wieloletnie umowy kredytowe związane z obcą walutą i łączące banki i kredytobiorców (ale faktycznie znacznie więcej aktorów) stają się wehikułami moralnego rozumowania i działania, które w różnych momentach zakorzenia abstrakcyjny instrument finansowy w świecie życia ludzi lub mobilizuje ich przeciw nieoczekiwanym i niepożądanym skutkom jego działania.
EN
The article presents preliminary findings from an ongoing ethnographic research among the population of Polish mortgagors who have signed contracts that denominate or index their debt in the Swiss franc. The author argues that long-term fx mortgage contracts, which connect banks and mortgagors (but in fact many more actors), become vehicles of moral reasoning and action that embeds the abstract financial instrument in people’s life-worlds or mobilizes them against unexpected and unwanted effects of the instrument’s performance.
Journal
Year
Volume
159
Pages
297-321
Physical description
Contributors
References
 • Alexander C. 2001. Legal and binding: Time, change and long-term transactions. „Journal of the Royal Anthropological Institute” 7(3): 467–485.
 • Appadurai A. 2013. The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition. London: Verso Books.
 • Bandelj N. 2008. Economic objects as cultural objects: Discourse on foreign investment in post-socialist Europe. „Socio-Economic Review” 6(4): 671–702.
 • Beckert J. 2016. Imagined Futures: Fictional Expectations and Capitalist Dynamics. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Beer Ch., S. Ongena, M. Peter. 2010. Borrowing in foreign currency: Austrian households as carry traders. „Journal of Banking & Finance” 34(9): 2198–2211.
 • Biuro Informacji Kredytowej. 2016. „Portret frankowicza – dane Biura Informacji Kredytowej”, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/333118/portret-frankowicza-dane-biura-informacji-kredytowej [dostęp 15.05.2017].
 • Bourdieu P. 2005. The Social Structures of the Economy. Cambridge, MA: Polity Press.
 • Czapliński P. 2016. Poruszona mapa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • de Santos M. 2009. Fact-totems and the statistical imagination: The public life of a statistic in Argentina 2001. „Sociological Theory” 27(4): 466–489.
 • Deville J. 2016. Debtor publics: Tracking the participatory politics of consumer credit. „Consumption Markets & Culture” 19(1): 38–55.
 • Durkheim E. 2010. Elementarne formy życia religijnego. Warszawa: WN PWN.
 • Emerson R.M., R.I. Fretz L.L. Shaw. 2011. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: Chicago University Press.
 • Fourcade M. 2013. The economy as a morality play, and implications for the Eurozone crisis. „Socio-Economic Review” 11(3): 601–627.
 • Główka G. 2010. Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Goede Marieke de. 2005. Virtue, Fortune and Faith: A Genealogy of Finance. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Graeber D. 2012. Debt: The First 5,000 Years. London: Melville House.
 • Guyer J. I. 2007. Prophecy and the near future: Thoughts on macroeconomic, evangelical, and punctuated time. „American Ethnologist” 34(3): 409–21.
 • Halawa M. 2015. In New Warsaw: Mortgage credit and the unfolding of space and time. „Cultural Studies” 29(5–6): 707–732.
 • Halawa M. 2016. Dekada z frankiem. „Tygodnik Powszechny” 4: 20–23.
 • Halawa M. 2016a. Sytuacja frankowiczów pokazuje, jak bardzo ludzie w domu „w kredycie” wystawieni są na turbulencje globalnych rynków. „Onet.pl”, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/ekonomia-moralna-kulturowa-rola-kredytu-w-zyciu-polakow/wpwbtw [dostęp 07.11.2016].
 • Halawa M. 2016b. W sidłach kredytu. O frankowiczach, którzy „chcieli żyć dobrze i żyć teraz”. „gazeta.pl”, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,19574264,w-sidlach-kredytu-o-frankowiczach-ktorzy-chcieli-zyc-dobrze.html [dostęp 07.11.2016].
 • Halawa M., Springer F. 2015. Na kredyt. „Dwutygodnik”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6228-na-kredyt.html [dostęp 07.11.2016].
 • Idzik M., Gieorgica J. Klasyfikacja typologiczna kredytobiorców hipotecznych z wykorzystaniem modeli klas ukrytych. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 323(4).
 • Lazzarato M. 2012. The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition. Cambridge, MA: Semiotext(e).
 • Lewicka-Strzałecka A. 2006. Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Martin R. 2002. Financialization of Daily Life. Philadelphia: Temple University Press.
 • Neiburg F. 2010. Sick currencies and public numbers. „Anthropological Theory” 10(1–2): 96–102.
 • Olcoń-Kubicka M. 2016. Właściwe posługiwanie się pieniędzmi w bliskich relacjach. „Studia Socjologiczne” 220(1): 179–198.
 • Oręziak L. 2014. OFE: katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Peebles G. 2010. The anthropology of credit and debt. „Annual Review of Anthropology” 39(1): 225–40.
 • Pellandini-Simányi L., Vargha Zs., Hammer F. 2015. The Cartography of Forex Lending: Westernizing the Future in the Hungarian Mortgage Market. 27th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Socio-Economics,Uncertain Futures in Economic Decision Making session, 2–4 July, 2015, London School of Economics and Political Science, London, UK.
 • Rabij M. 2011. Pokolenie spreadu. „Newsweek Polska” 33: 40–43.
 • Roitman J. 2014. Anti-Crisis. Durham, NC: Duke University Press.
 • Sartre J-P. 2004. Critique of Dialectical Reason, vol. 1: Theory of Practical Ensembles. London: Verso.
 • Smoczynski R. 2015. The impact of the entrepreneurs’ Catholic religiosity upon shadow economy activities in Poland after 1989. Approaching the moral community perspective. Warsaw: IFiS PAN Publishers.
 • Swidler A. 1986. Culture in action: Symbols and strategies. „American Sociological Review” 51(2): 273–286.
 • Thompson E.P. 1971. The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. „Past & Present” 50: 76–136.
 • Tsing A. 2015. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.
 • Warner M. 2002. Publics and Counterpublics. Cambridge, MA: Zone Books.
 • Zwan N. van der. 2014. Making sense of financialization. „Socio-Economic Review” 12(1): 99–129.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc4c3a82-e417-4eee-991b-370012754a55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.