PL EN


2016 | 5 | 199–211
Article title

Preferencje podejmowania aktywności z perspektywy stanów Ja. Analiza badań własnych

Content
Title variants
Preferences for certain activities from the perspective of ego states. The analysis of own study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The author of this article draws the readers' attention to the importance of activity as one of the forms of time structuring. The aim of her study was to identify the respondents's preferences to perform an activity (work) with other individuals or groups and to verify whether and to what extent the ego states differentiate respondents in realizing their preferred activity (work) in relation to other persons or groups. To find the answers to these questions, she applied the quantitative method of a diagnostic survey using two surveys: “Working with people” and “The Structural egogram. Self-assessment questionnaire of the ego states” developed by A. Pierzchała and A. Sarnat-Ciastko. The research procedure revealed that most respondents appreciate the opportunity to work in pairs with a person that is well-known and endowed with friendly feelings. On the other hand, their ego states are differentiated mainly by the choice of associates because of their age or a particular state.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Berne, E. (2015). Dzień dobry… i co dalej?. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Ferguson, G.A., Takane, Y. (2004). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
 • Harris, T.A. (2009). Ja jestem OK – ty jesteś OK. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Jagieła, J. (2011). Transakcyjny model w procesie wielostronnego nauczania-uczenia się. W: J. Jagieła (red.) Analiza transakcyjna w edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
 • Jagieła, J. (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
 • James, M., Jongeward, D. (1999). Narodzić się, by wygrać: analiza transakcyjna na co dzień. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Joines, V. (1976). Differentiating Structural and Functional. Transactional Analysis Journal, 6:4.
 • Kopczyńska, M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna. Warszawa: Centrum Animacji Kulturalnej.
 • Maszke, A.W. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
 • Pierzchała, A., Sarnat-Ciastko, A. (2011). Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny stanów Ja (wersja eksperymentalna). W: J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
 • Rogoll, R. (2010). Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa: PWN.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Stewart, I., Joines, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Szymczak, W. (2010). Podstawy statystyki dla psychologów. Warszawa: Wydawnictwo Dyfin S.A.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc4ce0b8-84c9-4deb-b0bf-3c103af43eea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.