PL EN


2016 | 163 | 655-663
Article title

Smrt voli poeziju (a ne voli starost)? O tipologiji junaka u češkom krimiću u razdoblju njegove „renesanse”

Authors
Title variants
EN
Death loves poetry (but not old age)? On hero typology in the Czech crime novel in its “renaissance” period
CS
Smrt má ráda poezii (a nemá ráda stáří)? O typologii hrdinů včeské detektivce vobdobí její obrody
Languages of publication
HR
Abstracts
EN
In the article the author analyses the typology of the central character in the Czech crime novel in its “renaissance” period (1958–1969), taking into account main tendencies of the production of the said period (socialist crime novel and leaning towards the Western tradition of crime fiction), which had great influence on the appearance and character of the leading protagonist. Taking into account those tendencies, the author discusses the frequency of the worldly known “Poirot” type of the “great detective”, a wise and an experienced old man who sees crime as a logical puzzle, and tries to prove how the production of the period was marked by the reduction of the typological image of the main hero.
CS
V článku se analyzuje typologie ústředních postav v české detektivce 1958–1969 se zřetelem k dvěma hlavním tendencím v dobové produkci (socialistická detektivka a vliv západní tradice). Na základě vybraných děl se autor snaží odpovědět na otázku, do jaké míry se v dobové detektivní próze prosadil tzv. poirotovský typ „velkého detektiva“, moudrého a zkušeného starce, který se zločinem zabývá jako logickou hrou, ale také i proč lze mluvit o určité redukci typologie hlavních postav.
Year
Volume
163
Pages
655-663
Physical description
Contributors
  • Filozofski fakultet u  Zagrebu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc4d2955-74e3-436b-baa9-9174a6124d11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.