PL EN


2017 | 20 | 178-193
Article title

Architektura rozwiązań prawnych w zakresie zrzeszeń branżowych oraz izb gospodarczych w sektorze zbrojeniowym

Content
Title variants
EN
Legal and organizational models of chambers of commerce in the defense sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie zawiera analizę struktury organizacyjno-prawnej gospodarek wybranych państw. Jest to przegląd porównawczy sporządzony w oparciu o dostępne informacje oraz źródła prawa, prezentujący kwestie związane z organizacją funkcjonowania zrzeszeń korporacyjnych i branżowych przedsiębiorców. Z racji obszerności zagadnienia zastrzega się, iż niniejszy tekst ma charakter kompilacyjny, zbiorczo traktujący informacje ze źródeł powszechnie dostępnych. Nie uwzględnia on niektórych szczegółowych regulacji prawnych obowiązujących w konkretnych państwach, względnie rozwiązań stosowanych w wybranych modelach organizacyjnych izb branżowych. W szczególności skoncentrowano się na sektorze zbrojeniowym, rozpatrywanym z perspektywy całości gospodarki, w odniesieniu do przyjętych modeli (prywatno i publiczno-prawnych, korporacyjnych) oraz zgodności z normami międzynarodowymi.
EN
The first official structure integrating business was founded in 1599 in Marseilles. The oldest British association – The Glasgow Chamber of Commerce, was founded in 1783. The first ones in North America, both – Chamber Jersey and New York City Chamber - were established in 1768. Currently, the largest chamber - Paris Île-de-France Regional Chamber of Commerce and Industry - associates 800 000 companies, although some trade organizations in China integrates more than one million members. Considering the spatial influence chambers are divided into sectorial (community), regional/ municipal, national and international. The division of the chambers due to legal ownership (private, state and mixed) is also important. There are countries where affiliation of the chamber is mandatory, and states where voluntary integration predominates. The first occurs in the continental Europe and Japan, while the second model is characteristic to AngloSaxon countries (common law): USA, UK, Canada, but also to the Scandinavian countries. There are also chambers provided with the power of public law. National chambers are associated at the national level and at the international level, for example in Eurochambers, World Chambers Federation, International Chamber of Commerce (as multilateral chambers). Bilateral chambers always operate on the basis of national law of the member affiliated. For example, in Germany defense industry companies are associated both within the Federal Association of German Industry (BDI), land Chambers of Commerce and Industry (IHT) and the Federal Association of German Defence Industry (Bundesverband der Deutschen und SicherheitsVerteidigungsindustrie, BDSV), which includes leading companies in relevant sector (Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Diehl, ThyssenKrupp Lürssen). An important type of chambers are these representing particular industrial (business) sector – for example, metallurgical industry in Europe is integrated in both the national chambers, as well as within the framework of international associations: The World Steel Association, Eurofer, or ESTA.
Year
Volume
20
Pages
178-193
Physical description
Contributors
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne
References
 • Balcerek-Kosiarz M., 2016, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec [w:] S. Wykrętowicz (red.), Izby przemysłowo-handlowe w Polsce na tle Europy i Stanów Zjednoczonych, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 • Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L., 2007, Leksykon handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Charytonowicz J., Modzelewska A., Strojny M., Trusiewicz M., Żuchowski F., 2015, Perspektywiczne sąsiedztwo. Polsko-niemieckie relacje gospodarcze, AHK Polska, KPMG, Warszawa.
 • Cyganek S., 2004, Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, Poznań.
 • Dahl M., 2015, Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, DW Elipsa, Warszawa.
 • Fleurant A., Perlo-Freeman S., Wezeman P.D., Wezeman S.T., Kelly N., 2015, The Sipri Top 100 Arms-producing and military services Companies 2014, Sipri Fact Sheet 2015, Stockholm.
 • Jankowski D., 2012, Rola przemysłu zbrojeniowego w gospodarce RFN, Biuletyn Instytutu Zachodniego, Nr 86.
 • Kostecki Z., (red.), 2005, Rynek niemiecki. Poradnik dla inwestorów i eksporterów, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w RFN, Berlin.
 • Kubiak K., 2016, System organizacji izb handlowych we Włoszech [w:] S. Wykrętowicz (red.), Izby przemysłowo-handlowe w Polsce na tle Europy i Stanów Zjednoczonych, WSB, Poznań.
 • Nowocień E., 2002, Informator o instytucjach rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz Najważniejsze organizacje gospodarcze Republiki Federalnej Niemiec, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, Berlin.
 • Okulicz-Kozaryn A., 2016, Ustrój prawny i zadania Amerykańskiej Izby Handlowej [w:] S. Wykrętowicz (red.), Izby przemysłowo-handlowe w Polsce na tle Europy i Stanów Zjednoczonych, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 • Popiołek W., (red.), 2013, red., Warszawa 2013.Międzynarodowe prawo handlowe. System Prawa Handlowego, Tom 9, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pietras, E., 2002, Instytucjonalne aspekty promocji gospodarczej we Francji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn Nr 58.
 • Rogala-Lewicki A., 2017, Integracja europejskiego przemysłu obronnego, Przegląd Geopolityczny, tom 19, s. 142-161.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc52803d-962e-4cbd-8af0-89aeb7ced575
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.