Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 79-89

Article title

Atrakcyjność turystyczna regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie przez odwiedzających

Content

Title variants

EN
Tourist attracti veness of Świętokrzyskie region and its use by the visitors

Languages of publication

Abstracts

PL
Region świętokrzyski jest czystym i atrakcyjnie ukształtowanym regionem turystycznym, z dużą liczbą zabytków, szlaków i innych turystycznych atrakcji. Turyści zachwyceni są gościnnością, mitami, legendami zachowanymi przez mieszkańców dla przyszłych pokoleń. Region ten oferuje też wiele produktów turystycznych, w tym dla młodzieży szkolnej. Jego tereny pokryte są siecią szlaków turystycznych oraz obiektów kultury materialnej i niematerialnej. W regionie świętokrzyskim funkcjonuje również wiele sanatoriów oferujących urozmaicone zabiegi lecznicze.
EN
The Świętokrzyskie region is clean, beautifully shaped with the plenty of historical sites, trails and tourist attractions. It is typically associated with treatment in numerous sanatoria, rest in various tourist facilities, sightseeing, flavors of regional cuisine, caves, mines exploration, underground routes, cemeteries, hiking trails, historical settlements and defensive structures. There are plenty of attractions and sightseeing opportunities there. In Świetokrzyskie also operates a number of spas offering varied treatments. Visitors are delighted with the hospitality of the Świętokrzyskie region native inhabitants, the myths and legends of the region. A wide range of travel products is offered for adults as well as for the schoolchildren. The Świętokrzyskie region is a very interesting area in terms of sightseeing. It is covered with a network of trails and objects of material and immaterial culture.

Year

Issue

Pages

79-89

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

References

  • Jastrzębski C., Zainteresowanie obiektami obronnymi w krajobrazie kulturowym obszaru wideł Wisły i Pilicy w dobie rozbiorowej, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 2008, nr 10, s. 439–445.
  • Łabaj M., Metodyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów poprzemysłowych, [w:] Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Wyd. GWSH, Katowice 2004.
  • Mikoś T., Prakopalnie i stare kopalnie na ziemiach polskich, Materiały Konferencyjne Szkoły EksploatacjiPodziemnej, Kraków 2004.
  • Woźniak Z., Uwagi o problematyce badawczej starożytnego osadnictwa, „Sprawozdania Archeologiczne” 1960, t. 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fc5317b6-877c-4e99-8f9c-21a0112e6eca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.