PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 537-546
Article title

Zbiory polonijne w Immigration History Research Center w Minneapolis (Minnesota) oraz w innych wybranych instytucjach amerykańskich

Authors
Content
Title variants
EN
Polonica collections in the Immigration History Research Center in Minneapolis (Minnesota), and in the other selected American institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zbiory polonijne związane z działalnością literacką, artystyczną, a także dziennikarską i w dziedzinie książki przechowywane w archiwach Immigration History Research Center w Minneapolis oraz kilka kolekcji o podobnym charakterze z innych archiwów amerykańskich. Wskazuje, że badacze Polonii amerykańskiej nie powinni ograniczać się w swoich kwerendach do placówek polonijnych, zaś w tematyce badań – do spraw polityczno-organizacyjnych. Postuluje bardziej systematyczne opracowanie i udostępnianie informacji o zbiorach związanych z polską grupą etniczną w Ameryce Północnej, które są przechowywane w różnych placówkach rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych.
EN
The article presents the collections of documents, related to the literary, artistic and journalist activities of the Polish Americans that are located in the Immigration History Research Center Archives in Minneapolis, Minnesota and a few other collections of similar character from other American archives. It claims that the researchers of the Polish American ethnic group should not be limited in their research to the Polish American archives and to the political and organizational issues. It postulates more systematic management and distribution of the information about the archival collections related to the Polish American ethnic group deposited in numerous American archives dispersed all around the United States.
Contributors
author
References
 • Drobnicki J. Archacki, Henry, [w:] The Polish American Encyclopedia, red. J. Pula, Jefferson NC 2011, s. 17.
 • Erdmans M., „So They Will Know Their Heritage": A Review of Contemporary Research on Polish Americans, 1995-2015, „Polish American Studies” 2016, nr 1, s. 31-46.
 • ¬¬¬¬Gladsky T., To You, I Now Have Something of My Very Own to Say: Monica Krawczyk, Victoria Janda and the Voices of the Ethnic Woman Writer, „Polish American Studies” 1995, nr 1, s. 31-41.
 • Jaroszynska-Kirchmann A.D., Inventory to the Papers of Aloysius A. Mazewski, President of Polish National Alliance and Polish American Congress, [Minneapolis] 1994.
 • Koprowska I., A Woman Wanders Through Life and Science, Nowy Jork 1997.
 • Koprowska I., O moim życiu i medycynie, Poznań 1998.
 • Krawiec J., Od Bachórca do Chicago, Warszawa 2015.
 • Walaszek A., Has the „Salt-Water Curtain” Been Raised Up? Globalizing Historiography of Polish America, „Polish American Studies” 2016, nr 1, s. 47-67.
 • Wojdon J., Polskie i polonijne zbiory w Immigration History Research Center w Minneapolis (Minnesota), „Archeion” 2005, t. 108, s. 372-387.
 • Wojdon J., Stan i perspektywy badań nad Polonią amerykańską po 1939 roku, [w:] Polska emigracja polityczna 1939-1990, red. S. Łukasiewicz, Warszawa 2016, s. 426-470.
 • Wojdon J., W imieniu sześciu milionów. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005.
 • Wojdon J., W jedności siła. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1968-1988, Toruń 2008.
 • Wojdon J., White and Red Umbrella: Polish American Congress in the Cold War Era (1944-1988), Reno (Nevada) 2015.
 • Wołyńska E., The Connecticut Polish American Archives, Central Connecticut State University, „Polish American Studies” 2003, nr 1, s. 13-17.
 • Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. 1, Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski, Warszawa 2009.
 • Zalewski W., Książka polska w amerykańskich bibliotekach uniwersyteckich. Historia i polityka tworzenia zbiorow, [w:] Bibliologia II–III, red. J. Tondel, Toruń 1998, s. 143–157.
 • Zając J., Polish American Poetess: Victoria Janda, „Polish American Studies” 1963, nr 2, s. 51-53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc57deff-bcdb-4400-b4e7-29185fa03d49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.