PL EN


Journal
2017 | 1(32) | 223-235
Article title

Duchowość i formy pobożności w kulcie Najświętszego Serca Jezusowego na przykładzie Czcigodnego Sługi Bożego o. Leona Dehona

Authors
Content
Title variants
EN
Spirituality and forms of devotion in the cult of the Sacred Heart of Jesus based on the example of the Venerable Servant of God Father Léon Dehon
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje wzajemne odniesienia pomiędzy duchowością Najświętszego Serca Jezusowego a formami kultu. Na przykładzie Czcigodnego Sługi Bożego o. Leona Dehona autor zwraca uwagę na konieczność takiego pielęgnowania praktyk pobożności, aby były one wyrazem zdrowej duchowości. Ukazując różne formy pobożności i kultu Bożego Serca, wskazuje na ich cel, którym jest uświęcenie człowieka oraz kształtowanie serca na wzór Serca Jezusowego.
EN
The article presents the mutual reference between the spirituality of the Sacred Heart of Jesus and the various forms of cult. Based on the example of the Venerable Servant of God, Father Léon Dehon author points out to the necessity of cultivating the practice of piety in order to express the healthy kind of spirituality. By presenting various forms of piety and the cult of the Sacred Heart of Jesus, the intention of the author is to show what its goal is, namely the sanctity of the human being, and moulding the human heart according the Sacred Heart of Jesus.
Journal
Year
Issue
Pages
223-235
Physical description
Dates
published
2017-07-25
References
 • Daniluk M., Duchowość chrześcijańska, w: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1995, s. 317-330.
 • Dehon L., Dyrektorium duchowe Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa 1997.
 • Dehon L., Lettere circolari, Bologna 1954.
 • Dehon L., Niepojęta miłość, Warszawa 1995.
 • Dehon L., Notes Quotidiennes, t. 1, Andria 1988.
 • Dehon L., Notes Quotidiennes, t. 3, Andria 1994.
 • Dehon L., Notes sur l’Histoire de ma vie, t. 3, Roma 1977.
 • Dehon L., Oeuvres Spirituelles, t. 1, Andria 1982.
 • Falleur S., Cahiers. Conférences et sermons du Père Dehon aux novices (9 novembre 1879 – 21 octobre 1881), „Studia Dehoniana SCJ”, t. 10, Roma 1979.
 • Govaart T. G., Sit vobiscum gratia, w: T. G. Govaart (red.), Lettere circolari, Bologna 1958, s. 816-823.
 • Haręzga S., Pobożność. I. W Biblii, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, s. 894-895.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.
 • Manzoni G., Leon Dehon człowiek o wielkim sercu, Kraków 1991.
 • Manzoni G., Leone Dehon e il suo messaggio, Bologna 1989.
 • Modlitewnik „Thesaurus precum”, Kraków 1985.
 • Pamiętnik duchowy św. Małgorzaty Marii Alacoque, Kraków 1996.
 • Paris E. J., List do ks. S. Falleur (rkp., Arch. SCJ, B, 19, 4, 3).
 • Poleszak L., Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010.
 • Recker W., Ostateczna norma życia zakonnego. Charakter specjalny, duchowość i właściwa intencja Założyciela, „Informator SCJ” z dnia 26.09.1975 r., s. 172-180.
 • Zyzak W., Pobożność. II. W katolicyzmie, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, s. 895-897.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc681a90-d340-468a-91ab-5eea4d2aa885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.