PL EN


2012 (R. XI) | 4(46) | 41 – 56
Article title

Pedagog społeczny - animator zmian w środowisku

Title variants
EN
Social pedagogue – animator of changes in the community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszane są zagadnienia nowych funkcji i zadań pedagoga społecznego w środowisku, przede wszystkim w odniesieniu do koncepcji animacji społeczno-edukacyjnej i wzmacniania sił środowiskowych, wraz z potrzebą uwzględnienia co najmniej trzech potencjałów: wartości kultury, zasobów społeczności lokalnej oraz idei społeczeństwa obywatelskiego.
EN
The article addresses the issue of new functions and tasks of social pedagogue in local communities, particularly with regard to the concept of socio-educational animation and empowerment, and with the need to consider at least three potentials: the value of culture, the community resources and the idea of civil society.
Issue
Pages
41 – 56
Physical description
Dates
published
2012-12
Contributors
References
 • Balawejder E. (2007), Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Bauman Z. (2008), Wspólnota, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Cern K., Juchacz P., Nowak E. (2009), Edukacja demokratyczna, Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Henzler P., Skrzypczak B. (2006), Kim jest animator społeczny, Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Jedlewska B. (1999), Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kargul J. (1995), Animacja społeczno-kulturalna, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kargul J. (2007), hasło: Animacja kulturalna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kietlińska K. (2010), Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa.
 • Mendel M. (2001), Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Nycz E. (1999), Hasło Animacja społeczno-kulturalna, [w:] T. Pilch, D. Lalak (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Pilch T. (2009), Niebezpieczeństwo kryzysu czy nadzieja przemiany? [w:] W. Danilewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektwywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,Warszawa.
 • Potoczek A., Stępień J. (2004), Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych. Społeczne uczestnictwo w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo-Drukarnia „PRODRUK”, Poznań-Włocławek.
 • Przecławska A. (1996), Pedagogika Społeczna. Kręgi poszukiwań, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Skrzypczak B. (2003), Zmiana kultury – kultura zmiany, [w:] B. Skrzypczak, S. Mołda (red.), Ośrodek kultury i aktywności lokalnej. W poszukiwaniu instytucji społecznościowej, Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Skrzypczak B. (2006), Profil animatora społecznego, [w:] P. Henzler, B. Skrzypczak (red.), Kim jest animator społeczny, Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Szerląg A. (2007), Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Theiss W., Skrzypczak B. (2006): Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Toffler A. i H. (2007), Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Przeźmierowo.
 • Witkowski L. (2012), W obronie życiodajnej edukacji, [w:] M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), Teoria a praktyka edukacyjna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wosińska W. (2008), Oblicza globalizacji, „Smak Słowa”, Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc699109-94bf-4950-8816-6beffc912231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.