PL EN


2015 | 9 | 229-239
Article title

(Beб)-комикс как современный феномен семиотики

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
(Web) comics as a modern semiotic fenomens
PL
(Web) komiks jako współczesny fenomen semiotyki
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
I think that the phenomenon of comics can be described as a semiotics because they have a significant impact on society. They allow us to evaluate how the spiritual condition of the mass media human is changing. They come from a semiotic system that should be considered in the linguistic context.
PL
Uważam, że webkomiksy można traktować jako fenomen semiotyki, ponieważ mają dostrzegalny wpływ na społeczeństwo. Pozwalają one ocenić jak zmienia się kondycja duchowa człowieka mass mediów. Wywodzą się bowiem z systemu semiotycznego, który rozpatrywać należy w kontekście lingwistyczym.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
9
Pages
229-239
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Бычков В.В., 2003, Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века, Москва.
 • Гессен Д., Стыпула Р., 1998, Большой польско-русский словарь, Warszawa.
 • Ефремова Т.Ф., 2000, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Москва.
 • Куликова И.С., Салмина Д.В., 2002, Обучающий словарь лингвистических терминов, Санкт-Петербург.
 • Мирович А., Дулевич И., 2004, Большой русско-польский словарь, Warszawa.
 • Михальченко В.Ю., 2006, Словарь социолингвистических терминов, Москва.
 • Нелюбин Л.Л., 2003, Толковый переводоведческий словарь, Москва.
 • Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1992, Толковый словарь русского языка, Москва.
 • Wawrzyńczyk J., 2005, Польско-русский словарь, Warszawa.
 • Барзах А.П., 2010, О поэтике комикса; его же: Русский комикс: Сб. статей, Новое литературное обозрение, Москва, c. 9–52.
 • Горкин А.П., 2007, Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия, Росмэн-Пресс, Москва.
 • Ерофеев В., 1996, В лабиринте проклятых вопросов. Эссе, Союз фотохудожников России, Москва.
 • Кара-Мурза С.Г., 2000, Манипуляция сознанием. Раздел II. Главные мишени манипуляторов сознанием. Оснащение ума: знаковые системы, Эксмо, Москва.
 • Лотман Ю.М., 1996, Внутри мыслящих миров, Языки русской культуры, Москва.
 • Лотман Ю.М., 1998, Композиция словесного художественного произведения; его же: Cтруктура художественного текста, Искусство – СПБ, Санкт-Петербург.
 • Почепцов Ф., 1998, История русской семиотики до и после 1917 года, Москва.
 • Eco U., 2010, Apokaliptycy i dostosowani, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Ferenc T., Olechnicki K., 2008, Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Krejtz K., Nowak A., 2005, Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] D. Batorski, M. Maroda, A. Nowak, Społeczna przestrzeń Internetu, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.
 • Kulawik A., 1997, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Antykwa, Kraków.
 • Bachtin M., Karnawalizacja, [w:] M. Jędrychowska, 2002, To lubię!, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 • Pater-Ejgierd N., 2008, Dlaczego sieć przemawia obrazem, [w:] T. Ferenc, K. Olechnicki, Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikono sfery Internetu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sztompka P., 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szyłak J., 1998, Komiks: świat przerysowany, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Szyłak J., 1999, Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Szyłak J., 2000, Komiks, Znak, Kraków.
 • Szyłak, J., 2000, Poetyka komiksu: warstwa ikoniczna i językowa, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Tadeusiewicz R., 2002, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
 • Toeplitz K.Т., 1985, Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa.
 • Catwright L., Sturken M., 2000, Practice of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press, Oxford.
 • McCloud S., 1993, Understadning Comics: The Invisible Art, Kitchen Sink Press, New York.
 • Wallace P., 2005, Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • http://www.comics.com.ua/comics
 • http://a-comics.ru/read/webcomics/
 • http://a-comics.ru/comics/understanding-comics
 • http://www.ruslink.pl/aktualnosci_ogolne/rosyjskie_demotywatory,5234/
 • http://kulturaonline.pl/feminizacja,komiksow,postepuje,tytul,artykul,11861.html
 • http://comicsia.ru/collections/concerned-froman/29
 • http://ec-dejavu.ru/c/Comic_strip.html
 • http://comicba.se/ksiazki-o-komiksie/
 • http://demotivation.me/coz8esxo9f3epic.html#.UUEOvTfo2Ck
 • http://www.dp.ru/a/2009/06/25/Komiks_CHelovekGrizlov/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc7ed0ec-d676-47b9-a365-2811cf3a1fd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.