Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 128-138

Article title

Atrybucja jako strategia zarządzania wrażeniem w raportowaniu zewnętrznym – przykład spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej korzystania z mechanizmu atrybucji w komunikacji zawartej w raportach zewnętrznych. Z tego względu rozważano zakres i sposoby narracji atrybucyjnej w sprawozdaniu finansowym w kontekście warunków wpływających na użycie atrybucji zwłaszcza w odniesieniu do relacji właścicielskich. W związku z tym w artykule przedstawiono istotę atrybucji z perspektywy narracji w rachunkowości. Następnie omówiono wyniki badania wykorzystania atrybucji w listach Prezesa Zarządu Lotos SA za lata 2009-2016. Artykuł opiera się na studiach literaturowych oraz analizie sprawozdań finansowych Lotos SA. Badania nad wykorzystaniem atrybucji do zarządzania wrażeniem pomagają lepiej zrozumieć, jak przedsiębiorstwa kształtują percepcję interesariuszy, wpływając na interpretację wyników gospodarczych przedsiębiorstwa.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fc80b92c-5387-4116-9431-c7eb86c6e68d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.