PL EN


2014 | 1(2) | 29–38
Article title

„Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. Transe – Traumy – Transgresje i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych

Title variants
EN
„My own awareness of the feminine hue of what I do keeps growing”. Trances - Traums - Transgressions and „The Rose Series” in the context of the trends in woman’s autobiography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wywiadu-rzeki Kazimiery Szczuki z Marią Janion, w kontekście autobiografii kobiecych powstałych w XXI wieku w Polsce – książka ta jest częścią ciekawej inicjatywy wydawniczej, jaką jest „Seria z Różą”. W serii przedstawiane są biografie kobiet aktywnych, feministek, kobiet zasłużonych dla polskiej nauki, kultury, sztuki czy polityki. W artykule autorka stara się ukazać trendy charakterystyczne dla polskich autobiografii kobiecych, zestawić je z problematyką feministyczną oraz wskazać wyjątkowość przedsięwzięcia „Serii z Różą”, zastanowić się nad tym, czy można mówić o nowym sposobie konstruowania autobiografii kobiecej w Polsce. W tekście pojawia się także odniesienie do czegoś, co można nazwać „męskim punktem odniesienia” w konstruowaniu autobiografii, a także zderzenie wypowiedzi bohaterki książki (Marii Janion) ze stereotypami związanymi ze społecznymi i kulturowymi rolami kobiecymi.
EN
The article focuses upon Kazimiera Szczuka’s long interview with Maria Janion, locating it in the context of women’s autobiographies published in the 21st century Poland. The book under study – Trances – Traumas – Transgressions – is a part of an interesting publishing venture under a collective title of “The Rose Series”. The series presents biographies of active women: feminists, women who have made a significant contribution to Polish scholarship and science, culture, arts or politics. In her study, the author endeavors to single out particular trends characterizing the genre of the woman’s autobiography in Poland in relation to the central concerns of the feminist thought. It is against such a backdrop that she proceeds to demonstrate the uniqueness of “The Rose Series”. Her argument leads to a reflection upon whether or not it is possible to claim the emergence of a new way of constructing a woman’s autobiography in the Polish cultural discourse. To answer such a question, the author juxtaposes the ‘masculine point of reference’ – determining the ‘traditional’ direction of the process of autobiography construction – against the network of reference central to the construction of a woman’s autobiography, and sets some of Maria Janion’s statements and observations against stereotypes concerning social and cultural roles of the woman in the Polish context.
Year
Issue
Pages
29–38
Physical description
Contributors
References
  • Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000.Iwasiów Inga, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, Universitas, Kraków 2002.Janion Maria, Transe – Traumy – Transgresje. 1: Niedobre dziecię. Rozmawia Kazimiera Szczuka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.Janion Maria, Za wolność waszą i naszą, „Gazeta Wyborcza” z 3.07.1999, „Gazeta Świąteczna”. Kłosińska Krystyna, Feministyczna krytyka literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.Kondratowicz Ewa, Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980–1989, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.Mizielińska Joanna, (De)konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.Orliński Wojciech, Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980–1989, „Gazeta Wyborcza” z 21.11.2001, „Kultura. Książki”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc903253-69d2-4f16-ad87-694e5ea116a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.