PL EN


2014 | 17 | 3 | 553-564
Article title

Polscy psychologowie nie gęsi i swój język mają

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Polish Psychologists are Not Geese and Have a Tongue of Their Own
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Punktem wyjścia do dyskusji na temat ewentualnej osobliwości badań naukowych prowadzonych przez psychologów w Polsce oraz kwestii publikowania przez nich prac w rodzimym języku jest otwierający niniejszy numer Roczników Psychologicznych artykuł Jerzego M. Brzezińskiego „O tym, co ważne, gdy myślimy o psychologii w Polsce". Zgadzając się z Autorem uważam, że badania psychologiczne, w odróżnieniu od praktyki psychologicznej, mają charakter globalny, przez co mówienie tu o osobliwości polskich badań nie ma specjalnego sensu, zwłaszcza w przypadku szeroko rozumianej neuronauki. Popieram także wyrażoną przez Brzezińskiego opinię, że oprócz publikowania wyników naszych prac w czasopismach anglojęzycznych winniśmy także opracowywać książki i artykuły w języku polskim. Prezentuję jednak stanowisko, że prace te powinny mieć przede wszystkim status podręczników akademickich i artykułów poglądowych, pisanych przez psychologów z bogatym dorobkiem naukowym, nie zaś studentów czy doktorantów.
EN
Jerzy Brzeziński's article "On What Is Important When We Think of Psychology in Poland," opening this issue of Annals of Psychology, has served as background for the discussion on the potential idiosyncrasy of research conducted by psychologists in Poland as well as on the issue of publishing their scientific works in Polish. I agree with the Author that psychological research, in contrast to psychological practice, has a global character. Thus, speaking about any Polish specificity in this regard seems meaningless, especially when it comes to broadly considered neuroscience. I also agree with the opinion expressed by Jerzy Brzeziński that, in addition to publishing our research results in English, we should additionally write books and scientific articles in Polish. Nonetheless, I believe such works should rather have the status of academic textbooks or review articles, predominantly written by experienced researchers, not by graduate or Ph.D. students.
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
553-564
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fca42b64-98b8-4352-af25-b87157c68e7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.