PL EN


2013 | 175 | 194-207
Article title

Rola edukacji w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy: implikacje dla branży logistycznej

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of the Education in the Context of the Changes in the Labor Market - Implications for the Logistics Industry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the main trends of research on labor market issues, which in the last decade is becoming very popular among researchers is the effect of educational level on the situation of workers in the labor market, including the employees of the logistics industry. Education today is a good specific, which forms a part of human capital. Some specific features, level of education and personal skills logisticians largely determine the position of insider or an outsider in the labor market. This article aims to show the role of education in shaping the labor market with particular emphasis on the challenges and expectations that in recent years there before employees of the logistics industry.
Keywords
Year
Volume
175
Pages
194-207
Physical description
Contributors
References
 • Acemoglu D., Angrist J., How Large Are the Social Returns to Education? Evidence From Compulsory Schooling Laws, NBER Working Paper 1999, Nr 7444.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2007-2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Blundell R., Dearden L., Sianesi B., Estimating the Return to Education: Models, Methods and Results, IFS Working Paper 2001.
 • Brown P., Lauder H., Ashton D: Education, Globalisation and the Future of the Knowledge Economy, "European Educational Research Journal", 7 (2).
 • Card D., Di Nardo J., Skill-Biased Technological Change and Rising Wage Inequality: Some Problems and Puzzles, "Journal of Labour Economy" 2002, Vol. 20/4.
 • Detyna B., Profile kształcenia na kierunku logistyka - nowe wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi, "Logistyka" 2013, nr 1.
 • Figurski J., Niepsuj J. Ząbkowski T., Logistyk(a) jutra, WCEO, Warszawa 2012.
 • Jeż R., Specyfika polskiego bezrobocia, [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Kos E., Aktywni w cenie, Eurologistics nr 5/2012; na podstawie: Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy - SGH, American Chamber of Commerce i Ernst & Young, Maj 2012.
 • Kotlorz D., Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Kotlorz D., Skórska A., Jeż R., Jastrzębski T., Psychologiczne skutki bezrobocia długookresowego w Polsce, [w:] Psychologie a nezamestnasnost zkusenosti a praxe = Psychology and unemployment experience and practice: sbornik referatu z mezinarodni konference konane dne 24. cervna v Brne / ed. Bozena Buchtova; Masarykova univerzita v Brne. Ekonomicko-spravni fakulta. Brno 2004.
 • Mincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, "Journal of Political Economy" 1958, Vol. 66/4, s. 281-302.
 • Okulewicz J., Edukacja logistyczna; witryna internetowa [on-line], http://okulewicz.republika.pl/edukacjalogistyczna [28 grudnia 2012].
 • Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce 2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Sekieta M., Stasiak K., Edukacja w zakresie logistyki w regionie Łódzkim [on-line], www.phin.pl/www/tygiel [28 grudnia 2012].
 • Słowiński B., Wprowadzenie do logistyki, Koszalin 2008.
 • Skórska A., Wykształcenie jako determinanta zatrudnienia młodzieży w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, [w:] Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region-Polska-Europa-Świat, Część I Młodzież a edukacja i rynek pracy, red. A. Zagórowska, Politechnika Opolska, Studia i Monografie z. 317, Politechnika Opolska, Opole 2012.
 • System Informacji Oświatowej [on-line], http://www.cie.men.gov.pl [28 grudnia 2012].
 • Sztanderska U., Wojciechowski W., Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008.
 • Trochymiak B., Logistyka - bije rekordy popularności na uczelniach wyższych i w szkołach średnich [on-line], www.pracujwlogistyce.pl [28 grudnia 2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcbde0c4-f2f3-42d7-8ed7-8f41f0a64c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.