PL EN


2013 | 40 | 1(T) Kształcenie pracowników | 33-38
Article title

BARIERY WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW WSPIERANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW

Selected contents from this journal
Title variants
EN
BARRIERS TO THE USE OF INSTRUMENTS THAT SUPPORT EMPLOYEES’ TRAINING
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce obserwuje się niski poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Stan ten występuje od dawna i utrzymuje się mimo, iż państwo uruchamia instrumenty, które mają proces edukacji upowszechnić. Dlatego istotne jest poznanie przyczyn, barier powodujących, że kreowane przez państwo instrumenty nie wpływają na rozwój kształcenia wśród dorosłych osób. Problem ten został podjęty w artykule. Przedstawiono go w kontekście opinii pracodawców i pracowników. Wskazano propozycje rozwiązań zgłaszanych przez podmioty rynku pracy, które mają spowodować szersze wykorzystanie instrumentów wspierających rozwój kapitału ludzkiego.
EN
The adults participation in lifelong learning in Poland is at a low level. This situation has been observed for a long time and still remains even though the government use the instruments to promote take up in education processes. Therefore, it is important to identify the reasons and barriers causing that the instruments implemented by the government do not affect sufficiently the development of adults’ education. This problem has been addressed in this paper – it has been presented in the context of the opinions of employers and employees. The paper identified the potential solutions, pointed by the labour market stakeholders, that are supposed to promote greater use of instruments supporting the development of human capital.
Year
Volume
40
Pages
33-38
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Bieńkowski W., Radło M.J. (2010), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, PWN, Warszawa.
 • Bukowski. M., red. (2010), Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, CRZL, Warszawa.
 • Górniak J., red. (2012), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARP, Warszawa.
 • Kotowska I.E., red. (2012), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2011, MPiPS, Warszawa.
 • Kryńska E., red. (2008), Kształcenie ustawiczne pracowników, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Kukulak–Dolata I., Sobocka-Szczapa H. (2008), Zakładowy fundusz szkoleniowy w podmiotach gospodarczych, w: Kształcenie ustawiczne pracowników pod red. E. Kryńskiej, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Kukulak-Dolata I. (2008), Kształcenie w podmiotach gospodarczych- wyniki badań ilościowych, w: Kształcenie ustawiczne pracowników pod red. E. Kryńskiej, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), PARP, Warszawa.
 • Szczukocka A., Turek K., Worek B. (2012), Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe, PARP, Warszawa, www.bkl.gov.pl [dostęp 27.02.2013].
 • Training leave. Policies and practice in Europe (2012), Research Paper No 28 CEDEFOP, Luksembourg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcc14f43-67be-4360-aed8-078089b2b164
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.