PL EN


2017 | 1(2) | 73-91
Article title

Kobiety a działalność Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w latach 1914–1916 na podstawie wspomnień lekarza Czerwonego Krzyża oraz Laury de Turczynowicz

Content
Title variants
EN
Women and activities of the Red Crossin the polish territories under russian occupationin the years 1914–1916 based on the memories of a Red Cross doctor and Laura de Turczynowicz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie wspomnień lekarza Czerwonego Krzyża i Laury de Turczynowicz w artykule opisano przeżycia kobiet z okresu I wojny światowej. Przedstawiono okoliczności w jakich kobiety dowiedziały się o wybuchu wojny i jak zareagowały na tę wiadomość. Zarysowane zostały wojenne trudności oraz omówiono wspomnienia, które pozostały z tego okresu. W artykule podano przykłady dezorganizacji funkcjonowania Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Wyjaśniono także rodzaj prac wykonywanych przez kobiety w organizacjach sanitarnych. Omówiono też przywileje wynikające z przynależności do Czerwonego Krzyża oraz jego wpływ na pozycję społeczną kobiet.
EN
The following article contains descriptions of the experiences of women during the First World War, based on the memoirs of a Red Cross doctor and Laura de Turczynowicz. The article depicts the circumstancesin which women learned about and reacted to the outbreak of the war. It outlines the difficulties brought about by the war and presents some examples of the disorganization of the Red Cross in the Polish territories under Russian rule. The author of the article discusses the duties of women in health organizations as well as the advantages of being amember of the Red Cross which determined women’s social position.
Year
Issue
Pages
73-91
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Dr. Stefan [Bogusławski Stefan], 1914-1915 Wielka Wojna w Polsce. Opowiadania naocznego świadka, lekarza „Czerwonego Krzyża", Chicago: Publikacja wydana nakładem autora, 1916.
 • Turczynowicz Laura de, When the Prussians Came to Poland: The Experiences of an American Woman during the German Invasion, [online], New York: Grosset & Dunlap Publishers, 1916 [Dostęp: 26.11.2016]. Dostępny w Word Wide Web: <http: //bit.ly/2jfxgoQ>.
 • Abramek Zdzisław, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912-1951, Warszawa: Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy, 2001, ISBN 83-915246-8-X.
 • Ambrosiewicz Maciej, Kiedy Prusacy wkroczyli do Polski. Wielka Wojna we wspomnieniach Laury Turczynowicz, „Rocznik Augustowsko--Suwalski" 2014, t. 14, ISSN 1730-9875.
 • Dajnowicz Małgorzata, Everyday Life and Duties of Polish Women in the Rural Provinces of North-East Poland During the First World War, „Women's History Review" [online], 2017, Vol. 26, Iss. 4, p. 602 [Dostęp 05.03.2017]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/ 2rTFQh5>.
 • Dajnowicz Małgorzata, Kobiety z ziem północno-wschodnich Królestwa Polskiego wobec rewolucji 1905 roku i początków I wojny światowej (w świetle przekazów pamiętnikarskich) [w:] Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku: wybrane zagadnienia, red. Teresa Kulak, Agnieszka
 • Chlebowska, Wrocław: Chronicon, 2014, ISBN 978-83-938172-7-6.
 • Drozdowska Agnieszka, Pomoc społeczno-ratunkowa 1914-1915 na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, praca lic., Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015.
 • Dufrat Joanna, W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928-1939), Wrocław: Wydawnictwo
 • Avalon, 2013, ISBN 978-83-7730-055-8.
 • Englund Peter, Piękno i smutek wojny. Dwadzieścia niezwykłych losów z czasu światowej pożogi, przeł. Emilia Fabisiak, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011, ISBN 978-83-240-1858-1.
 • Gawin Magdalena, Spór o równouprawnienie kobiet 1864-1919, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2015, ISBN 978-83-7543-389-0.
 • Konopka Adrian, Bezpieczeństwo sanitarne wojsk. Polskie formacje wojskowe w Rosji (1914-1917), Białystok: Wyższa Szkoła Administracji
 • Publicznej, 2011, ISBN 978-83-60772-42-3.
 • Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, ISBN 83-01-13822-X. Pajewski Janusz, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa: PWN, 2004, ISBN 83-01-14162-X.
 • Plewińska Zofia, Świat, którego nie ma. Wojna, „Czasopis" 2014, nr 6, ISSN 1230-1876.
 • Podolak Stanisław, Dziesięciolecie prac Polskiego Czerwonego Krzyża w świetle cyfr i faktów. Polski Czerwony Krzyż 1919-1929, Warszawa: Wydawnictwo jubileuszowe na dziesięciolecia istnienia PCK, 1929.
 • Sierakowska Katarzyna, Śmierć - Wygnanie - Głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, Warszawa: Wydawnictwo IH PAN, 2015, ISBN 978-83-63352-49-3.
 • Urbanek Bożena, Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2001, ISBN 83-86062-07-X.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja, W kręgu miłości i bohaterstwa. Z dziejów humanitaryzmu polskiego i prekursorów Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1965.
 • Zalewska Anna, Kaliński Stanisław, Czarnecki Jacek, Wielka Wojna nad Rawką 1914-1915 i materialne po niej pozostałości, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM", 2014, ISBN 978-83-63760-26-7.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcd33029-4294-4772-b110-f87f7a560b3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.