PL EN


2019 | 4 (43) | 169-182
Article title

Cyberkultura życia codziennego w drugiej dekadzie XXI wieku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przybliża i jednocześnie podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia szeroko rozumianej cyberkultury komunikowania z wykorzystaniem nowoczesnej technologii w drugiej dekadzie XXI w. Przywołuje zasady kulturalnego zachowania w cyberprzestrzeni poprzez wskazanie sposobów, jak uniknąć stania się ofiarą w sieci internetowej. Drugim tematem jest istota bezpiecznej cyberprzestrzeni, zjawiska dotyczącego całego społeczeństwa. Cytowane zasady bezpiecznego Internetu zostały zdefiniowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Obszar wiedzy opracowania pogłębia słownik pojęć współczesnej cyberkultury. Cyberculture
Year
Issue
Pages
169-182
Physical description
Dates
published
2019
References
  • 1.Adamczyk M. (2011), Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, „Bezpieczeństwo Polski” 19/2011.
  • 2.Andrzejewska A., Bednarek J. (2009), Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa. ISBN 9788389501370.
  • 3.Ciesliński P. (2013), Matrix nas uwięzi czy ocali?, Gazeta Wyborcza nr 13/2013. ISSN 0860-908X.
  • 4.Grzelak M., Lidel K. (2012), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2/2012, s.125-139. ISSN 1896-4923.
  • 5.Kucharska E. (2019), Dzień Bezpiecznego Internetu, „Gazeta Policyjna”, nr /2019. s.14-15.
  • 6.Marcinkowski Cz., Cyberprzestrzeń – nowy wymiar w zwalczaniu terroryzmu w operacjach wojskowych [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red Bąk T, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s.52-53. ISBN 9788362259229.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcd9a849-db3f-484a-8edd-1b3d2c9692ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.