PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 34-37
Article title

Rozwój zawodowy doradcy zawodowego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF VOCATIONAL COUNSELLOR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doradca zawodowy w świetle wymagań kwalifikacyjnych powinien posiadać z jednej strony szerokoprofilową wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego, a z drugiej strony być przygotowanym do pracy z odbiorcą o specyficznych potrzebach. Dlatego obranie drogi rozwoju zawodowego wiąże się z analizą wielu czynników, by podążając nią, mógł nie tylko spełnić pokładane oczekiwania pracodawców, lecz przede wszystkim zobaczyć na niej człowieka stojącego przed dylematami zawodowymi oczekującego profesjonalnego wsparcia. Artykuł jest próbą analizy dróg, jakie może wybrać doradca zawodowy, by osiągnąć założone cele własnego rozwoju zawodowego.
EN
Vocational counsellor, in view the qualification requirements, on the one hand, should have multi-profile knowledge of vocational guidance and, on the other hand, be prepared to work with the customer of specific needs. Therefore, recourse to a specific professional career path involves analysis of numerous factors in order not only to meet the expectations reposed employers, but before all others requires seeing a human standing in front of the professional dilemmas and awaiting professional support. This article is an attempt to analyse paths that can choose vocational counsellors to help them in achieving professional development goals.
Year
Volume
41
Pages
34-37
Physical description
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fce29fd2-e46b-409c-8efa-587e5051a5f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.