PL EN


2017 | 22/1 | 107-117
Article title

O nazwach własnych w polskim i angielskim przekładzie sztuki Дракон Eugeniusza Szwarca

Content
Title variants
EN
Proper nouns in Polish and English translation of Evgeny Schwartz’s Дракон
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
In the article we analyze proper nouns occurring in Evgeny Schwartz’s Дракон. A very important aspect which should be considered in the play’s translation is its intertextuality. The author refers to other works by taking over the characters and introducing the prototype text components. We will look over the only Polish translation of Jerzy Pomianowski (1965) and three English translations of Elisaveta Fen (1975), Yuri Machkasov (2001) and Anna Epelbaum (2013).
Year
Issue
Pages
107-117
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Biolik M., Wstęp, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1993, s. 9–12.
 • Cieślikowa A., Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1993, s. 33–39.
 • Rymut K., Onomastyka literacka a inne dziedziny badań nazewniczych, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1993, s. 15–19.
 • Wilkoń A., Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1970.
 • Fasmer M., Ètimologičeskij slovarʹ russkogo âzyka, t. II, perev. O. Trubačëv, „Progress”, Moskwa 1986 [Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, t. II, перев. О. Трубачев, Прогресс, Москва 1986].
 • Levkievskaâ E., Mifyrusskogo naroda, Izdatelʹstvo Astrelʹ, Moskwa 2000 [Левкиевская Е., Мифы русского народа, Издательство Астрель, Москва 2000].
 • Schwarz E., Dragon, przekł. Y. Machkasov 2001, [online] <http://a7sharp9.com/dragon.html> [dostęp: 29.07.2017].
 • Shvarts E., Plays, przekł. A. Epelbaum, Management Services Company Press, [b.m.] 2013.
 • Shvarts Y., The Naked King, The Shadow and The Dragon, przekł. E. Fen, Marion Boyars Publishers, Londyn 2009.
 • Szwarc E., Baśnie dla dorosłych, przekł. J. Pomianowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcea1742-179f-4275-8aca-fbc5e75ed741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.