PL EN


2012 | 59 | numer specjalny 1 | 155-172
Article title

Using indirect estimation with spatial autocorrelation in social surveys in Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Wykorzystanie estymacji pośredniej uwzględniającej korelację przestrzenną w badaniach społecznych w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents possible application of indirect estimation methods (including the method accounting for spatial correlation) to estimate some characteristics of labor market in the population of people aged 15 and over at the level of NUTS3 in Poland in 2008. This is a more detailed spatial aggregation of data compared with that found in publications of the Central Statistical Office based on Labour Force Survey results. The second aim of the article is to compare the precision measures of the direct estimator with those of the EBLUP estimator (empirical best linear unbiased predictor) and the EBLUPGREG_SPATIAL estimator (which takes into account spatial correlation).
PL
Artykuł przedstawia propozycję wykorzystania metod estymacji pośredniej (w tym także tej metody, która uwzględnia korelację przestrzenną) do oszacowania pewnych charakterystyk rynku pracy w populacji osób w wieku 15 lat i więcej w przekroju podregionów w Polsce w 2008 roku. Jest to bardziej szczegółowy poziom agregacji przestrzennej niż ten prezentowany w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego opartych na wynikach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Drugim celem jest porównanie miar precyzji estymatora bezpośredniego z precyzją estymatora typu EBLUP (empirical best linear unbiased predictor) oraz estymatora typu EBLUPGREG_SPATIAL (uwzględniającego korelację przestrzenną).
Year
Volume
59
Pages
155-172
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Bracha, C., Lednicki, B. and Wieczorkowski, R., (2003), Estimation of Data from the Polish Labour Force Surveys by poviats (counties) in 1995—2002 (in Polish), Central Statistical Office of Poland, Warsaw.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_estymacja_danych_z_bad_na_poziomie_pow_dla_lat_1995_2002.pdf
 • Chandra H., Salvati N., Chambers R., (2009), Small Area estimation for Spatially Correlated Populations – A Comparison of Direct and Indirect Model-Based Methods, Southampton Statistical Sciences Research Institute, Methodology Working Paper M07/09, University of Southampton.
 • D’Alò M., Falorsi S., Solari F., (2004), EURAREA Documentation on SAS/IML program on Linear Mixed Model with Spatial Correlated Area Effects in Small Area Estimation, EURAREA Deliverable 3.3.2.
 • EURAREA_Project_Reference_Volume, http://www.statistics.gov.uk/eurarea.
 • EURAREA EBLUPGREG Software Documentation, Statistics Finland EURAREA Consortium, Deliverables D2.3.2, D3.3.2, 2004
 • Gołata E., (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kruszka K., (ed.), (2010), Commuting in Poland, Statistical Office in Poznań, Poznań.
 • Kubacki, J., (2004), Application of the Hierarchical Bayes Estimation to the Polish Labour Force Survey, Statistics in Transition, Vol. 6, No 5, 785-796, Warsaw.
 • Saei A., Chambers R, (2003), Small Area Estimation: A Review of Methods Based on the Application of Mixed Models, University of Southampton.
 • Saei A., Chambers R., (2004), Small Area Estimation Under Linear and Generalized Linear Mixed Models With Time and Area Effects, University of Southampton.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fd04ed55-7aaa-4453-a86d-dd7d8c8f0092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.