Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 153-163

Article title

Działalność turystyczno-krajoznawcza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w środowisku osób niepełnosprawnych

Content

Title variants

EN
The activity Polish Tourist Contry-Lovers’ Society in Poland in the milieu disabled people

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono działalność turystyczną w środowisku i na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). W pierwszej części przytoczono definicje niepełnosprawności, opisano jej rodzaje. Drugą część poświęcono omówieniu konkretnych działań PTTK w środowisku osób niepełnosprawnych. Pokazany został rozwój struktur organizacyjnych Towarzystwa dotyczących tego środowiska. Następnie scharakteryzowano rodzaje turystyki organizowane przez PTTK i udział w nich osób niepełnosprawnych.
EN
The author investigates tourist activities in an environment of disabled people led by Polish Tourist and Sightseeing Society – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). He defines disability and characterizes different forms of it. The first part of the work contains description of PTTK activities in the milieu of disable people. It shows development of structure of the Society to be better accommodated to the needs of disabled. The following part of the article contains an analysis of different forms of tourism proposed by PTTK and participation of disable peoples in offers directed to them.

Year

Issue

Pages

153-163

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

References

 • Encyklopedia zdrowia dziecka, red. K. Bożkowa, PZWL, Warszawa 1987.
 • Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wyd. WSE, Warszawa 2001.
 • Officer A., Światowy Raport o Niepełnosprawności / World Report on Desability, „Niepełnosprawność” 2012, nr 4 (5).
 • Robaczyński W., Turystyka niepełnosprawnych a prawo – zagadnienia podstawowe, [w:] Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, PTTK, WSTiH w Łodzi, Warszawa 2008.
 • Śledzińska J., „Turystyka dla wszystkich” – ogólnopolski projekt realizowany przez PTTK w 2008 r., [w:] Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, PTTK, WSTiH w Łodzi, Warszawa 2008.
 • Śledzińska J., Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, „Niepełnosprawność” 2012, nr 2 (3).
 • Żbikowski J., Kierunki rozwiązań prawno-organizacyjnych turystyki osób niepełnosprawnych, [w:] Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych, red. F. Midura, J. Żbikowski, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska 2005.
 • Żółkowska T., Niepełnosprawność – ustalenia terminologiczne i klasyfikacje niepełnosprawności, [w:] M. Gawinek et al., Niepełnosprawny turysta. Poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 • Żółkowska T., Osoby niepełnosprawne – stereotypy a oczekiwane standardy, [w:] M. Gawinek et al.,
 • Niepełnosprawny turysta. Poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fd129b66-9446-4ff5-bea7-24e68c72fc47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.