PL EN


2012 | 2(80) | 50-55
Article title

Perspektywa systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Prospects for housing finance system in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z uwagi na silne powiązania rynku nieruchomości mieszkaniowych z sektorem finansowym, jednym z najistotniejszych czynników jego rozwoju jest system finansowania. Pomimo, że mechanizmy i sposoby finansowania tego rynku podlegają pewnej ewolucji to ciągle podstawowymi instumentami pozostają produkty bankowe, w tym szczególnie kredyt hipoteczny. Z tego powodu odpowiednia podaż i dostęp do kredytów hipotecznych jest podstawowym warunkiem rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych wraz z wieloma wynikającymi stąd konsekwencjami makroekonomicznymi, głównie dla poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, ale również poziomu inwestycji i oszczędności, stanu rynku pracy oraz koniunktury gospodarczej. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny obecnego systemu finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce oraz wskazanie podstawowych uwarunkowań i kierunków niezbędnych zmian w tym zakresie
EN
Due to its strong link with the financial sector, the development of housing market is greatly impacted by the financial system. Even though the mechanisms and methods of financing this market evolve constantly, the basic instruments still remain bank products, especially mortgage loans. For this reason, alongside several macroeconomic conditions, such as housing needs of the society, the level of investment and savings as well as the labour market and economic conditions, an adequate supply of and access to mortgage loans, is prerequisite for the development of the housing market. The purpose of this article is therefore to assess the financial system linked to the residential real estate market in Poland as well as identify the trends and determine where changes ought to be made.
Year
Issue
Pages
50-55
Physical description
Dates
published
2012-06-30
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
  • Foryś I., Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  • Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2008.
  • Pawłowicz L., Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w warunkach kryzysu, Finansowanie Nieruchomości 2009, nr 2.
  • Szelągowska A., Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu.pl. Wydawnictwa fachowe, Warszawa 2011.
  • Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, grudzień 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fd365ef1-532c-467b-a5eb-5fea7b76f4c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.