PL EN


2012 | 4 | 89-102
Article title

Potencjał społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004–2009

Content
Title variants
EN
The socioeconomic potential of the Warmian and Masurian Wojewodship comprising the time frame from 2004–2009
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono dynamikę rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie analizy zmian poszczególnych komponentów jego rozwoju z uwzględnieniem danych statystycznych z lat 2004–2009. Badania oparto na bazie czynników kształtujących rozwój społeczny i gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego.
EN
This paper presents the dynamics of the development of the Warmian and Masurian wojewodship based on the analysis of the changes in the basic components of its development as results from the statistical data ascertained over the period from 2004–2009. The investigation is based on parameters that affect the socioeconomic development in the Warmian and Masurian wojewodship.
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Dziemianowicz W., Dynamika międzyregionalnych zróżnicowań społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990–1998, [w:] Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000–2006, [red.] J. Szlachta, A. Pyszkowski, IbnGR Gdańsk – Warszawa 1999.
 • Hopfer A., Piekarska E., Suchta J., System oceny programowania trwałego rozwoju regionu woj. warmińsko-mazurskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 • Kudłacz T., Rozwój regionalny Polski lat 90. – ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji, [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, [red.] J. Sząbruk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn 2000.
 • Suchta J., Drońska A., Cellmer A., 2007. Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko--mazurskiego w procesie rozwoju regionu, „Acta Scientiarum Polonorum”, seria „Administratio Locorum” 2007, nr 6(1).
 • Syntetyczne miary poziomu rozwoju miast – próba metody, GUS, Warszawa 1969.
 • Województwo warmińsko-mazurskie – plan zagospodarowania przestrzennego. Diagnoza prospektywna, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000
 • http://www.indykpol.pl/O_firmie/Kategoria/15_kim_jestesmy.html
 • http://www.hotele.pl/ostroda/hotelspa-drirena-eriswzgorza-dylewskie/
 • http://www.philips.swiatlo.pl/Philips_Lighting_Poland_Ketrzyn
 • Rocznik statystyczny województw 2003, GUS. Warszawa 2003.
 • Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2003. Urząd Statystyczny w Olsztynie. Olsztyn 2003.
 • Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2010. Urząd Statystyczny w Olsztynie. Olsztyn 2010.
 • Rocznik statystyczny podregionów Warmii i Mazur 2010. Urząd Statystyczny w Olsztynie. Olsztyn 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fd586572-f878-4011-a06d-e0fcb965b0b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.