Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 165-178

Article title

Podróże kształcą. Wymiana studencka w ramach programu Erasmus LLP – na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Authors

Content

Title variants

EN
Travel broadens the mind. Student Exchange within the Erasmus LLP – on the example Warsaw University of Life Sciences

Languages of publication

Abstracts

PL
Program Erasmus LLP stanowił jeden z najpopularniejszych systemów wymiany studentów w Europie. Wraz z otwarciem nowej perspektywy Erasmus+ warto sobie zadać pytanie o kształt oraz zasięg kończącego się programu Erasmus Lifelong Learning Programme w ramach europejskiego systemu edukacji. Artykuł koncentruje się na przedstawieniu różnic w partycypacji w programie w różnych krajach Europy, które stanowią swoiste tło dla szerszych porównań dotyczących już bardzo konkretnego obszaru uczelni rolniczych. Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie tezy o statystycznym podobieństwie uczestników programu Erasmus LLP pochodzących ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i stypendystów wybranych europejskich szkół rolniczych w oparciu o dane z roku akademickiego 2013/14.
EN
The Erasmus LLP program was one of the most popular systems of exchange students in Europe. With the opening of a new perspective Erasmus+ worth to ask a question about the shape and range of Erasmus Lifelong Learning Programme under the European education system. Article specifically focused on presenting the differences in participation in the program in European countries, which are specific background for broader comparisons on the already very particular area of agricultural academic schools. The main purpose of the article is to verify the thesis of the statistical similarity LLP Erasmus students from Warsaw University of Life Sciences (SGGW) and selected European agricultural schools. Research based on data from the academic year 2013/14.

Year

Issue

Pages

165-178

Physical description

Contributors

author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

  • Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu, red. M. Członkowska-Naumiu, A. Samel, FRSE, Warszawa 2012.
  • European Commission, Erasmus Facts, Figures & Trends. The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2013-2014, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
  • European Commission, Press Release. Another record-breaking year for Erasmus, Brussels 2014.
  • Malec K., Udział polskich studentów w programie wymiany stypendialnej ERASMUS, „Pedagogika Społeczna” 2008, R. 4, nr 4.
  • Rachowska Z., Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus jako instytucjonalna forma przedłużonego moratorium. Przyczynek do tezy o „kryzysie ćwierćwiecza”, „Rocznik Lubuski” 2011, t. 37.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fd818274-f66a-40bd-9666-30b15ffd3cc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.