Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 175-184

Article title

Special Protection of Employment Stability of Trade Union Officials

Title variants

PL
Szczególna ochrona zatrudnienia działaczy związkowych

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Niniejsze opracowanie stanowi analizę prawnych aspektów funkcjonowania szczególnej ochrony zatrudnienia działaczy związkowych, przyznawanej w celu zagwarantowania im niezależności w wykonywaniu funkcji. Sprowadza się ona do zakazu wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z działaczem związkowym bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej. Ochrona może zostać przyznana członkowi zarządu zakładowej organizacji związkowej oraz członkowi organizacji związkowej, uprawnionemu do jej reprezentowania. Przyznanie szczególnej ochrony zatrudnienia jest skuteczne, jeżeli pracodawca został o tym poinformowany. Autor opracowania koncentruje się w szczególności na okolicznościach uzasadniających przyznanie szczególnej ochrony, okresie ochronnym, liczbie działaczy związkowych objętych ochroną oraz metodach ustalania tej liczby, obowiązku poinformowania pracodawcy o objęciu działacza związkowego szczególną ochroną oraz na przypadkach nadużywania szczególnej ochrony zatrudnienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego szczególna ochrona zatrudnienia przyznawana działaczom związkowym nie może być postrzegana jako absolutna i może zostać uchylona na podstawie art. 8 Kodeksu pracy, w zależności od zachowania pracownika, którego dotyczy ochrona oraz szczególnych okoliczności sprawy. Autor daje ponadto wskazówki, w jaki sposób zmodyfikować instytucję szczególnej ochrony zatrudnienia działaczy związkowych, zwłaszcza poprzez powierzenie decyzji w przedmiocie ewentualnego uchylenia zakazu rozwiązania stosunku pracy niezależnemu podmiotowi, niezainteresowanemu w sprawie.

Journal

Year

Volume

60

Pages

175-184

Physical description

Contributors

  • University of Warsaw

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fd827dab-d370-428f-b64b-50869da4b63a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.