Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1 | 203-225

Article title

Pojęcie idealnej granicy w estetyce dzieła muzycznego Romana Ingardena

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In this paper, the author maintains that the term “ideal border”, used by Roman Ingarden several times in his writing on musical perception, has more to offer than its face value suggests. The notion can have multiple meanings and at fi rst it may seem that it only underlines incoherence of the philosopher’s concept. However, the author of this paper thinks that the notion of “ideal border” points towards diffi culties impossible to overcome in defi ning a musical work — provided that the notion is taken seriously, i.e. as a vital element of Ingarden’s theory, and not as a fi tting metaphor. The notion of “ideal border” in relation to a musical work and its perception, as the author believes, refl ects an ambiguous state of the ontological grounding of a musical work, while confi rming the proposed character of Ingarden’s overall theory in an inspiring way.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Arystoteles, Metafizyka, V, 1022a, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2. Metafizyka, tłum. Kazimierz Leśniak, Warszawa 2003, s. 704.
 • Arystoteles, Retoryka, tłum. Henryk Podbielski, Warszawa 1988. Dilthey Wilhelm, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.
 • Eco Umberto, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. Jadwiga Gałuszka, Warszawa 1994.
 • Ingarden Roman, O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego, w: idem, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966.
 • Ingarden Roman, Twórcze zachowanie autora i współtworzenie przez wirtuoza i słuchacza, w: idem, Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1958.
 • Ingarden Roman, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, w: idem, Studia z estetyki, t. II, Warszawa 1958, s. 283.
 • Ingarden Roman, Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego, „Przegląd Filozoficzny” 1933, nr 4, s. 323.
 • Kant Immanuel, Krytyka władzy sądzenia, tłum. Jerzy Gałecki, Warszawa 2004.
 • Kant Immanuel, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, tłum. Benedykt Bornstein, Warszawa 1993.
 • Pociej Bogdan, Ostatnia fuga Bacha. Próba interpretacji fenomenologicznej w duchu Romana Ingardena, w: Analiza i interpretacja dzieła muzycznego, Kraków 1990.
 • Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, tłum. Edward I. Zieliński, t. V, Lublin 2002.
 • Stróżewski Władysław, Mimesis i methexis, w: idem, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.
 • Wittgenstein Ludwig, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 69.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fd88d44f-a2bc-46b9-9687-0976a3c1d6c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.