PL EN


2017 | 4 | 31-40
Article title

O podpisach pod materiałami wizualnymi z perspektywy mediolingwistycznej – próba typologii na podstawie polsko- i niemieckojęzycznej prasy codziennej

Content
Title variants
EN
About the Captions under Visual Materials from a Media Linguistic Perspective – An Attempt of a Typology Based on Polish and German Daily Newspapers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The captions under visual materials located in the press fit into a category, which, against the background of numerous works devoted to the variant of language used by the press, seems to be almost completely unnoticed by researchers of the language used in media. One can ask oneself at this point the question of whether this constitutes a wilful lack of attention by media linguists convinced of the sterility of captions as a potential area of study or is actually a result of a peculiar oversight. Based on the assumption that captions posted by media broadcasters under the photographs can comprise an interesting field of scientific exploration, an attempt will be made of their systematization. The captions coming from a total of six Polish-German newspapers will serve as the basis for the research material.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
4
Pages
31-40
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Kula A., Grzelka M., 2014: O badaniach nad wizualnością w prasie (preliminaria). „Polonica” XXXIV, s. 279–287.
  • Loewe I., 2007: Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice.
  • Reiter M., 2009: Überschrift, Vorspann, Bildunterschrift. Konstanz.
  • Stöckl H., 2011: Sprache-Bild-Texte lesen. Bausteine zur Methodik einer Grundkompetenz. In: Diekmannshenke H., Klemm M., Stöckl H., Hrsg.: Bildlinguistik: Theorien, Methoden, Fallbeispiele. Berlin, s. 43–70.
  • Wojtak M., 2008a: Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych. Lublin.
  • Wojtak M., 2008b: Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe. W: Cudak R., Ostaszewska D., red.: Polska genologia lingwistyczna. Warszawa, s. 353–361.
  • Zagrodnikowa A., 1974: Podpisy do zdjęć w prasie, ich forma językowa i funkcja. Kraków.
  • Zielińska K., 2016: Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne w dziennikach FAKT i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczej. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fda10b70-3356-4dd6-9626-ec01b7c216e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.