Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 58/116 z. 2 | 99-118

Article title

Poszerzanie pola literatury w Tajemniczym płomieniu królowej Loany Umberta Eco

Content

Title variants

EN
Broadening the Literary Field in Umberto Eco’s The Mysterious Flame of Queen Loana

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka na przykładzie powieści Tajemniczy płomień królowej Loany rekonstruuje poglądy Umberta Eco na temat kultury masowej oraz sytuacji i zadań literatury w świecie mediów. Wykorzystuje w tym celu pojęcie pola literatury Pierre’a Bourdie’u pokazując, jak semiologiczne zabiegi pisarza dokonywane w obrębie powieści prowadzą z jednej strony do wzmocnienia autonomii literatury w świecie multimediów, a z drugiej – do wykształcenia nowej metamedialnej struktury gatunku o charakterze hipertekstualnym.
EN
The article reconstructs Umberto Eco’s point of view on mass culture and on the situation and tasks of literature in the world of media in the example of his novel The Mysterious Flame of Queen Loana. The authoress uses for this purpose Pierre Bourdieu’s concept of the literary field. She shows, how semiological mechanisms used inside the novel lead to, on the one hand, strengthening of the autonomy of literature in the world of multimedia and, on the other hand, constructing new, metamedia and hypertextual genre of novel.

Year

Volume

Pages

99-118

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Augustyn, św. (1978), Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Pax, Warszawa.
 • Bachelard Gaston (1975), Dom rodzinny i dom oniryczny [w:] tegoż, Wyobraźnia poetycka, tłum. H. Cudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa.
 • Barthes Roland (2009), Podstawy semiologii, tłum. A Turczyn, Eidos, Kraków.
 • Bolter Jay David, Grusin Richard (2000), Remediation: Understanding New Media, MIT Press, Cambridge.
 • Bondanella Peter (1997), Umberto Eco. Semiotyka, literatura, kultura masowa, tłum. M. P. Markowski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Borges Jorge Luis (1972), Pamiętliwy Funes, tłum. S. Zembrzuski [w:] tegoż, Fikcje, tłum. K. Piekarec, A. Sobol-Jurczykowski, K. Wojciechowska, S. Zembrzuski, PIW, Warszawa.
 • Bourdieu Pierre (2001), Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas, Kraków.
 • Branny Emilia (2007), Rozważania na temat genologii transmedialnej, „Techsty” [online:] http://www.techsty.art.pl/magazyn3/artykuly/branny01.html [dostęp: 30.06.2015].
 • Carrière Jean-Claude, Eco Umberto (2010), Nie myśl, że książki znikną, wywiad przeprowadził J.-Ph. de Tonnac, tłum. J. Kortas, Warszawa.
 • Danto Arthur C. (1965), Analytical Philosophy of History, Mass, Cambridge.
 • Derrida Jacques (1999), O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Eco Umberto (1972), Pejzaż semiotyczny, tłum. A. Weinsberg, przedmowa M. Czerwiński, Warszawa.
 • Eco Umberto (1973), Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Czytelnik, Warszawa.
 • Eco Umberto (1993), Zapiski na pudełku od zapałek, tłum. A. Szymanowski, Historia i Sztuka, Warszawa.
 • Eco Umberto (1994), Lector in fabula: współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, tłum. P. Salwa, PIW, Warszawa.
 • Eco Umberto (1996a), Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Eco Umberto (1996b), Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, tłum. A. Szymanowski, PIW, Warszawa.
 • Eco Umberto (1996c), Semiologia życia codziennego, tłum. J. Ugniewska i P. Salwa, wstęp J. Ugniewska, Czytelnik, Warszawa.
 • Eco Umberto (1996d), Sześć przechadzek po lesie fikcji, tłum. J. Jarniewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Eco Umberto (1997), Dopiski na marginesie „Imienia róży” [w:] tegoż, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa.
 • Eco Umberto (1999), Czytanie świata, tłum. Monika Woźniak, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Eco Umberto (2005a), Tajemniczy płomień królowej Loany. Powieść ilustrowana, tłum. K. Żaboklicki, Noir sur Blanc, Warszawa.
 • Eco Umberto (2005b), The University’s Role in a Media Universe [in:] U. Eco, P. Scott, X. Mas de Xaxàs, Universities and the media. A partnership in institutional autonomy? Proceedings of the Seminar of the Magna Charta Observatory 17 September 2004, Bononia U.P., Bolonia.
 • Eco Umberto (2007), Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, tłum. J. Ugniewska, K. Żaboklicki, A. Wasilewska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Eco Umberto (2008), Superman w kulturze masowej. Powieść popularna między retoryką a ideologią, tłum. J. Ugniewska, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Eco Umberto (2010), Apokaliptycy i dostosowani: Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, tłum. P. Salwa, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Eco Umberto, Rorty Richard (i in.) (2008), Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, tłum. T. Biedroń, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Faulstich Werner (2009−2010), Muzyka i medium. Szkic historiograficzny od początków do dzisiaj, tłum. M. Kasprzyk, „Images” 2009-2010, nr. 13−14.
 • McHale Brian (2012), Powieść postmodernistyczna, tłum. M. Płaza, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Hammack Brenda (2015), Mapping the Interstices: Reif Larsen’s and Umberto Eco’s Illustrated Texts [online:] http://interfictions.com/mapping-the-interstices-reif-larsens-and-umberto-ecos-illustrated-texts-brenda-hammack/ [dostęp: 30.06.2015].
 • Jenkins Henry (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa.
 • Kay Alan, Goldberg Adele (2003), Personal Dynamic Media [in:] The New Media Reader, eds. N. Wardrip-Fruin, N. Montfort, The MIT Press, Cambridge.
 • Kerckhove Derrick de (2001), Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, tłum. A. Hildebrandt i R. Glegoła, MIKOM, Warszawa.
 • Ketzan Erik (2012), Literary Wikis: Crowd-sourcing the Analysis and Annotation of Pynchon, Eco and Others. Digital Humanities, Conference Abstracts, University of Hamburg.
 • Kozłowski Krzysztof (2011), Co to jest medium?, „Images”, nr 15−16.
 • Landow George (1997), Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Johns Hopkins U.P., Baltimore.
 • Manovich Lev (2006), Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa.
 • Mitrik (Jr) Robert M. (2009), Literary Semiotics as a Philosophy of Language in the Novels of Umberto Eco, Idaho State University.
 • New Essays on Umberto Eco (2009), ed. P. Bondanella, Cambridge U.P., Cambridge.
 • Ng David (2005), Eco and the Funnymen, “Village Voice”, July 5, 2005 [online:] http://www.villagevoice.com/2005-06-28/books/eco-and-the-funnymen [dostęp 30.04.2015].
 • Nietzsche Fryderyk (1994), Pisma pozostałe 1876–1889, tłum. B. Baran, inter esse, Kraków.
 • Pisarski Mariusz (2011), Hipertekst a intertekstualność: powinowactwa i rozbieżności, „Porównania” nr 8.
 • Saxer Ulrich (1977), Literatur in der Medienkonkurrenz, „Media Perspektiven”, nr 12.
 • Saxer Ulrich (1991), Medien als Problemlösende Systeme. Die Dynamik der Rezeptionsmotivation aus funktional-struktureller Sicht, „Spiel“, Jg. 10, z. 1.
 • Szczęsna Ewa (2007), Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • White Hayden (1973), Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe, Baltimore.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fda584d1-7bd9-4917-bf46-c0f2da66ba21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.