PL EN


2012 | 24 | 81-92
Article title

Finanse publiczne a możliwości zewnętrznego finansowania gospodarki

Content
Title variants
EN
Public Finances and Economic Opportunities for External Financing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono drogi obniżania kosztów obsługi zadłużenia publicznego oraz ich potencjalne oddziaływanie na możliwości korzystania z finansowania zewnętrznego, a następnie doświadczenia w tym zakresie trzech krajów – Polski, Meksyku i Węgier – w czasie ostatniego światowego kryzysu finansowego. Doświadczenia trzech krajów na zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego, których gospodarki są jednak w różnym stopniu obciążone zadłużeniem publicznym wskazują, iż w okresie kryzysu ciężar finansowania zadłużenia publicznego przeniesiony zostaje na rynek wewnętrzny. Uzyskuje się to nawet wbrew podstawowym założeniom systemu gospodarczego, stosując tzw. represje finansowe. Wydaje się też, że stan finansów publicznych – przynajmniej tak długo, jak długo nie grozi kataklizmem – w małym stopniu wpływa na dostępność zagranicznego kapitału portfelowego. Napływ zagranicznych inwestycji portfelowych zdaje się być raczej uwarunkowany koniunkturą gospodarczą, od której skądinąd zależy stan finansów publicznych.
EN
The paper presents the ways of public debt servicing costs reduction and their consequences on handling with external finance. The experiences of three countries – Poland, Mexico and Hungary during the recent global financial crisis are studied in details. The experience of three countries at similar level of economic development, and with different public debt burden shows that public debt burden is transferred to the internal market during the crisis. This is achieved even against the basic fundaments of economic system, using the so-called financial repression. It also seems that the position of public finances – at least as long as it does not threaten disaster – in small extent affect the availability of foreign portfolio capital. The inflow of foreign portfolio investment seems to be rather conditioned by the economic performance, which otherwise depends on the state of public finances.
Keywords
Year
Volume
24
Pages
81-92
Physical description
Contributors
 • Zakład Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
References
 • Aizenman J., Jinjarak Y., Park D., 2011, Capital Flows and Economic Growth in the Era of Financial Integration and Crisis, 1990–2010, “NEBER Working Paper” nr 17502.
 • Comision Economica para America Latina y El Caribe, http://websie.eclac.cl/ sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=6&idTema=214&idioma.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
 • Fratzscher M., 2011, Capital Flows, Push versus Pull Factors and the Global Crisis, “NBER Working Paper “ nr 17357.
 • Hungarian Economic Watch, www.hungarianeconomicwatch.blogspot.com
 • International Monetary Fund, http:/elibrary-data.imf.org
 • Łaski K., Osiatyński J., Zięba J., 2010, Mnożnik wydatków rządowych i szacunki jego wielkości dla Polski, „Materiały i studia” NBP nr 246/2010.
 • Magyar Nemzeti Bank, http://english.mnb.hu/Statisztika/data-and-information/mnben_ statisztikai_idosorok
 • Ministerstwo Finansów 2012, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu.
 • Ministerstwo Finansów 2011, Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, sierpień. Narodowy Bank Polski www.nbp.pl
 • Reinhart C.M., Sbrancia M.B., 2011, The Liquidation of Government Debt, “NBER Working Paper” nr 16893, march.
 • Secretaria de Hacienda y Credito Publico, www.api.shcp.gob.mx
 • Yilmaz Akyuz, 2011, Capital Flows to Developing Countries In Historical Perspective: will the Current Boom End with a Bust?, “South Center Research Paper”, march.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fda6561c-9211-4d56-a0b7-a9548049fdc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.