PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 61-74
Article title

Dobry Rodzic–Dobry Start, Warszawa, Polska

Content
Title variants
EN
Good Parent–Good Start (Dobry Rodzic – Dobry Start), Warsaw, Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Program jest pierwszym polskim interdyscyplinarnym programem mającym na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci w wieku do lat 6 i promocję pozytywnego rodzicielstwa. Wypracowany w jego ramach „Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci” (LSPKMD) obejmuje 4 poziomy działań, od informacji o ofercie wsparcia po interwencję w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci. Łączy zarówno ofertę uniwersalną, jak i sprofilowaną na identyfikację i wsparcie rodzin z grup ryzyka. Pilotaż programu przeprowadzono w roku 2007 w jednej z warszawskich dzielnic, obecnie trwa wdrażanie w całej Warszawie, a także próby adaptacji na obszarach wiejskich.
EN
The programme is the fi rst Polish programme of interdisciplinary agency cooperation aimed at preventing the abuse of young children under 6 years old and promoting positive parenting. Described as the ‘Local System for Prevention of Young Child Abuse’ (LSP), it operates on 4 levels that range from provision of information on parenting to intervention in cases of child abuse. It adopts an approach of ‘progressive universalism’ to screen families for ‘risk’ factors and offer them support. ‘Piloted’ in 2007 in selected areas of Warsaw, it is now being extended across the capital and into rural areas.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fdac433a-b09a-4c66-843f-96c7fa89ba50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.