PL EN


2013 | LXXXVII (87) | 11-45
Article title

Charakterystyka społeczno-gospodarcza Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Content
Title variants
EN
Socio-economic Profile of the Lodz Metropolitan Area
Languages of publication
PL
Abstracts
The Lodz Metropolitan Area (LMA) is usually singled out based on functional and spatial relations among the city of Lodz and 4 neighboring counties (poviats). The statistics on the LMA are generally available for the counties and sub regions but are scarce for the area as a whole. Therefore the article aims to present the socio-economic situation of the LMA at the end of the last decade and assessing trends in its development. It analyses factors that are important for economic growth, namely structure of the economy, labor market, investment, entrepreneurship, foreign capital inflows, innovations and institutional environment. The level of economic development within the LMA differs a lot, meaning that its counties have different resources and objectives. These disproportions have increased in recent years due to spatially dispersed inflows of the EU structural funds and of FDI. The growth prospects will be threatened by an adverse demographic situation, low innovativeness and weak institutions but will be supported by good entrepreneurial spirit of the local inhabitants.
Year
Volume
Pages
11-45
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003, r. 14.
 • Brzeziński K., Zaufanie społeczne w regionie łódzkim, w: Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, redakcja naukowa P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2008–2010, US w Łodzi, Łódź 2012.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., 2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, Kraków.
 • Kaczorowski P., Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim – ocena dotychczasowego stanu, bariery i perspektywy, [w:] Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, redakcja naukowa E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź, 2012.
 • Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010
 • Krajewska A., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów w województwie łódzkim, [w:] Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, redakcja naukowa E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź, 2012.
 • Kwiatkowska W., Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa popytu na pracę w województwie łódzkim w latach 1999–2009, w: Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, redakcja naukowa E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź, 2012.
 • Lin J.Y., Monga C., Growth Identification and Facilitation. The Role of State in the Dynamics of Structural Change, Policy Research Working Paper 5313, The World Bank, May 2010.
 • Łódzki Obszar Metropolitalny 2008–2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2011.
 • Michalska-Żyła A., Poziom kapitału aksjonormatywnego jako komponent kapitału społecznego mieszkańców województw łódzkiego, w: Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, redakcja naukowa P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2011 rok, województwo łódzkie, Łódź, kwiecień 2012, http://www.wup.lodz.pl/index.php/statystyka/raporty (pobrano 19.08.2012).
 • Nowak M., Feltynowski M., Łódzki Obszar Metropolitalny w liczbach, [w:] Metropolia i jej region, red. C. Brzeziński, Folia Oeconomica 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego. Raport końcowy, Agrotec, IGiPZ PAN, Warszawa 2011, rozdział 3.6.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. Aktualizacja, Zarząd Województwa Łódzkiego, s. 48–49,
 • http://bppwl.lodzkie.pl/wysiwyg/FileUpload/files/Aktualizacja%20Planu%20Woj./3.Uwarunkowania_wewnetrzne.pdf, pobrano 8.08.2012.
 • Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne 2009, GUS, Katowice 2011.
 • Przybylski K., Znajomość prawa jako komponent kapitału ludzkiego, w: Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, redakcja naukowa P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Raporty na temat wielkich miast Polski. Łódź, PwC, www.pwc.com/pl
 • Regional Innovation Scoreboard 2012,
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf pobrano 10.11.2012.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2011, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2011.
 • Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, redakcja naukowa J. Świerkocki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011.
 • Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, red. naukowa J. Świerkocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Starosta P., Sieciowy komponent kapitału ludzkiego, w: Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, redakcja naukowa P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • The world turned upside down, The Economist April 17th, 2010.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, r. 9.
 • Województwo łódzkie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, 2011.
 • Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fde363b1-b72d-4597-8bed-8b8ccfa657e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.