PL EN


2014 | 14/1 | 205-211
Article title

Umowa o transfer wynagrodzenia za pracę

Content
Title variants
EN
Salary transfer contract
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autorka omawia zagadnienia związane z umową o transfer wynagrodzenia, a w szczególności charakteryzuje ten rodzaj umowy, wskazuje podstawy prawne transferu wynagrodzenia, a także dokonuje oceny umowy we współczesnych stosunkach prawa pracy. Autorka uwzględnia w opracowaniu orzecznictwo Sądu Najwyższego.
EN
In the article „Salary transfer contract” the author discusses issues concerning salary transfer contract. In particular, the author describes this sort of agreement, clarifies legal basis of salary transfer contract as well as evaluates the contract existing in contemporary relations of employment law. The author takes into account actual jurisprudence of the Polish Supreme Court.
Year
Volume
Pages
205-211
Physical description
Contributors
  • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
  • Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, LEX el. 2012.
  • Baran K.W. (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. 1, LEX el. 2010.
  • Cudowski B., Iwulski J., Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, Białystok 2013.
  • Wagner B., Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fdf3ffad-c1ab-41c6-8a0d-06f99b91888b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.